San Mateo 20

1’Ayaa pu ajta tie'ijta ɨ Dioj aɨjna tɨ cɨn antyujmua'aree. Ayaa pu rɨcɨ tɨj aɨjna ɨ a'atɨ tɨ raahuii uuva ti'itɨ. Tapua'arijma'aca pu nu'u huirajraa tɨ ij hua'uta'inen aɨme ɨ mej tyu'umuare'en a'u tɨ tyaja'ahuaste'e. 2Ayaa pu tihua'uxa'apɨ'ɨntari'iri'i tɨ ayan tihua'unajchite'en a'achu cumu sei tumin. Aj pu i hua'utaityaca'a maj á'ucɨɨnye a'u tɨ e'ere'evee ɨ uuva. 3’Ajtahua'a pu huirajraa aɨjna ɨ a'atɨ tɨ'ɨj ari e'ita'a huatyama'aca ɨ xɨcaj. Seica pu ajta huaja'utyau ajna a'u maj á'ujsa'upi. Camu ti'itɨj muara'acaa. 4Aj pu i ayan tihua'uta'ixaa tɨcɨn: “Sericu muan, sej si yeehui tyaja'uva'amuare'en a'u nyej uuva a'uuhuii, nyajta neyan tyajamuaanajchite'en a'achu tɨ tiraavijte'e.” Matɨ'ɨj mi á'uju'un. 5’Ayaa pu che'eta na'a huarɨj aɨjna ɨ a'atɨ. Ajtahua'a pu nu'u huirajraa a'atzaj cumu tacuarixpua. Ajtahua'a, tɨ'ɨj ari vejli'i caame ɨ xɨcaj, ayej che'eta na'a rɨjcaa. 6Ajtahua'a pu huirajraa tɨ'ɨj ari ancaruti ɨ xɨcaj. Ajtahua'a pu seica á'utyau ɨ maj e'etyu'uuca'a. ’Ayaa pu tihua'utaihua'uri'i tɨcɨn: “¿A'ini een cɨn seyan huatyáuu tɨj na'a á'ara'apua'a ɨmɨ? ¿Ni sacai ti'itɨj maaj á'ajmuáre'e?” 7Ayaa mu tyu'utanyúu tɨcɨn: “Capu yee a'atɨ ta'inye.” Ayaa pu ij tihua'uta'ixaa tɨcɨn: “Sericu sajta muan, sej si tyaja'uva'amuare'en a'u nyej uuva a'uuhuii.” 8’Tɨ'ɨj huatéchumua'araca'a, aj pu i raatajé ɨ saɨj tɨ tihue'ijte'e ɨ mej ti'imɨjhuaca. Ayaa pu tiraata'ixaa tɨcɨn: “Pata'aj u huája'utájeeve aɨme ɨ mej ti'imɨjhuaca pata'aj tihua'unajchite'en. Pajta, pata'aj yeehui peyan autyejcheni aɨme jemi ɨ maj cai iiya'ata a'utyajhuii. Pajta peyan ra'antipua'arite'en aɨme jemi ɨ maj anacai a'utyajhuii.” 9’Aj mu mi e'ire'enye aɨme ɨ maj antyajrupi tɨ'ɨj ari ancaruti ɨ xɨcaj. Aɨ pu tihua'unajchi seij ajta seij nain cɨme'e ɨ sei tumin. 10Ajta e'eyan tɨ'ɨj hua'ucɨ́'ɨ tɨ aɨme tyu'unajchite'en ɨ maj anacai antyajrupi, ayaa mu tyú'urixaatya'acaa tɨcɨn: “Eitze'e pu ti'itacɨ'ɨti ityejmi.” Ma ajta cai, capu. Aɨ pu ajta ayan tihua'unajchi sei tumin cha'ata na'a, seij ajta seij. 11’Matɨ'ɨj ra'ancura'a, aɨ mu autyajhuii maj huaujnyuuste'en maɨjna jemi ɨ tɨ tichuéj. 12Ayaa mu tiraata'ixaa tɨcɨn: “Aɨme ɨ maj cai iiya'ata antyajrupi, sei hora mu'u tyu'umuarej. Ma pajta muaa, ayaa paj che'eta pana'a tihua'unajchi patɨj titaanajchi ityejmi. Tyajta ityan, nain tu yee cɨn tya'utaviicue'iri'i, tyajta ti'imuari'ista, tyajta nain tu cɨn tɨj na'a tyu'uxɨraca'a tɨj na'a á'ara'apua'a ɨmɨ.” 13’Ajta aɨn, ayaa pu tiraata'ixaa seij tɨ anacai antyajrupi tɨcɨn: “Casi'i, nya'amiincu. Canu a'ij pua'a muaruure. ¿Ni qui pacai peyan tyu'uta'a mua'anyuuca cɨme'e pej peyan tyu'umuare'en sei tumin cɨme'e? 14Ma'acui icu, ancura'a ɨ pej raamue'itɨ. Aricu. Ayaa nu'u yee raxe'eve'e nyej neyan che'eta nyana'a timuaanajchite'en mueetzi nyatɨj tiraanajchi nyaɨjna ɨ a'atɨ tɨ antyajrupi tɨ'ɨj ari ancura'aruti ɨ xɨcaj. 15¿Ni cai ayan yee ti'inyecɨ'ɨti nyej neyan huarɨni a'ij nyej ti'ijxe'eve'e nyaɨjna cɨme'e ɨ nyej ti'ituave, ca'ɨn peyan chueere paɨjna cɨme'e nyej rɨ'ɨ tihua'ajcha'ɨ?” ―Ayaa pu nu'u tiraata'ixaa. 16Aj pu i Jesús ayan tɨcɨn: ―Aɨj pu cɨn, aɨme ɨ maj cai anacai antyajrupi, aɨ mu anara'asi, majta maɨn ɨ maj anacai antyajrupi, aɨ mu uve'etyajtɨri. 17Tɨ'ɨj ari Jesús an a'ujnyejsin anna Jerusalén, majta aɨme ɨ maj jamuan á'ujhua'anya'a, aj pu i hua'utajee rujɨme'e. Ayaa pu tihua'uta'ixaa tɨcɨn: 18―Tu'uri a'ujnyejsin anna Jerusalén. Ajta saɨj pu hui nyeetzi tyu'utatuiire'esin i nyaj nyajta tyaata'a jetze a'iraanye. Hua'utatuire'esin aɨme ɨ mej ti'ijta u hua'ateyujta'a, ajta aɨme ɨ mej tye'eyu'uxaca. Aɨ mu tyu'uta'asin mej mi naaje'ica. 19Majta na'anvi'itɨn aɨme jemi ɨ maj seij chuejra'a japua e'ema'acan mej mi ná'uxaahuari'i. Majta maɨn, ayaa mu tinaatyávajxɨ'ɨsin. Majta ná'atatan inyeetzi curuu jetze. Nyajta mɨ'ɨni, aru hueica xɨcaj jetze nu nyajta huatarujsin. ―Ayaa pu tihua'uta'ixaa aɨjna ɨ Jesús. 20Ajta aɨn hua'anaana aɨme ɨ yaujmua'ame'en aɨjna ɨ Zebedeeyu, ruyaujmua'a pu jamuan e'ire'enye ɨ Jesús jemi. Aj pu i titunutaca'a a vejli'i jemin tɨ i ti'itɨj raatahuavii. 21Jesús pu ayan tiraataihua'uri'i tɨcɨn: ―¿A'ini peti'ijxe'eve'e nyej neyan huarɨni mueetzi cɨme'e? Ajta aɨn hua'anaana, ayaa pu tiraata'ixaa tɨcɨn: ―Pata'aj peyan hua'uta'an mɨ niyaujmua'a tɨ ij saɨj a'ujyeijxɨ'ɨn a'ɨrɨɨta'a, ajta ɨ saɨj tɨ a'ujyeijxɨ'ɨn autata'a pujme'en ajna xɨcajra'a jetze patɨ'ɨj ya uvé'enyen pej tyu'utaijta iiyan chaanaca japua. 22Ajta aɨn Jesús, ayaa pu tihua'uta'ixaa tɨcɨn: ―Caxu a'atzu ramua'aree ti'itɨ saj nyahuavii. ¿Ni seyan ra'aviicue'i saj rajpueitzi xa'ara'ani nyatɨj inyaa tirajpueitzi na'ame? Ayaa mu tyu'utanyúu tɨcɨn: ―Aa ti'ijta nya'u. 23Aj pu i Jesús ayan tihua'uta'ixaa tɨcɨn: ―Ayej xaa nya'u ti'ayajna. Muan xu rajpueitzi xa'ara'ani nyatɨj tirajpueitzi na'ame inyaa. Ma ajta, capu ayan ti'inyacɨ'ɨpua inyeetzi nyej a'atɨ huata'an tɨ a'ujyeijxɨ'ɨn nya'ɨrɨɨta'a, na'ari nyautata'a. Ayaa pu'u tihua'acɨ'ɨti mej mi uhuáraasixɨ'ɨn aujna aɨme tɨ Dioj ari hua'antihuau. 24Majta maɨn ɨ seica, ɨ maj tamuaamuata'a ara'ase, matɨ'ɨj raanamuajri'i, eecan mu huatanínyu'ucacuca'a aɨme jemi ɨ maj hua'apua. 25Aj pu i Jesús hua'utajee naijmi'ica. Ayaa pu tihua'uta'ixaa tɨcɨn: ―Xu'uri ramua'aree muan a'ij mej ye'i rɨɨ mua'aye'i ɨ mej tie'ijta nain chuejra'a japua. Ca'anyejri mu cɨn tihue'ijte'e ɨ tyaɨte. Majta maɨn ɨ mej títyatatí, aɨ mu tihue'ijte'e ɨ seica a'ij mej ye'i maɨn ti'ijxe'eve'e. 26Ma ajta, capu ayan tiraavijte'e muejmi jemi. Tɨ pua'a a'atɨ raxe'eva'a tɨ va'acan cɨn ti'ityavaa a'ara'ani, ayaa pu ruxe'eve'e tɨ aɨn cɨle'enya'a cɨn ti'ityavaa a'ara'ani tɨ i amuaatyavaɨre'en naijmi'ica muejmi. 27A'atɨ tɨ na'a tɨ ayan raxe'eve'e tɨ tye'entyaruti aɨjna cɨme'e tɨ eitze'e ve'e, aɨ pu anacai ruxe'eve'e tɨ tye'entyarute aɨjna cɨme'e ɨ tɨ eitze'e cɨle'en tɨ ij hua'utyavaɨre'en naijmi'ica ruxé'evi'ira'a cɨme'e. 28Miche'e meyan huarɨni nyatɨj rɨcɨ inyaa, i nyaj nyajta tyaata'a jetze a'iraanye. Canu nyaɨjna cɨn ya'uve'eme maj naatyavaɨre'en inyeetzi, silu nyata'aj hua'utyavaɨre'en ɨ seica. Ayaa nu een cɨn ya'uve'eme nyej ni huamɨ'ɨni hua'a jetze ma'acan, nyajta nyej ni tiraanajchite'en ɨ Dioj ɨ tɨ cɨn hua'ajijve'e ɨ maj á'apua'aren mui'icaca ɨ tyaɨte. 29Aj pu i á'uraa aɨjna ɨ Jesús, majta aɨme ɨ maj jamuan á'ujhua'anya'a. Matɨ'ɨj huiiraacɨ maujna Jericó, eihua mu tyaɨte a'ucɨj jamuan. 30Meenti maɨn ɨ maj hua'apua ɨ maj aracúcu'unijma'acaa, au mu e'ejtya'aca'a juye jetze. Matɨ'ɨj raanamuajri'i tɨ nu'u a a'atamé aɨjna ɨ Jesús, ayaa mu titeejíjhuaca'a tɨcɨn: ―Tavastara'a, mɨ pej hui i'i huaacɨxa'ara'an aɨjna ɨ David tyaacan, tá'ancu'uvajxɨ'ɨ ityejmi. 31Majta maɨn tyaɨte, aɨ mu hua'ajtya'axɨ. Meyan tihue'ijmɨɨra mej mi cai meyan tí'ijijhua. Ma majta aɨme ɨ maj aracúcu'unijma'acaa, eitze'e mu ca'anin cɨn huajijhuaca'a. Meyan tɨcɨn: ―Tavastara'a, mɨ pej i'i huaacɨxa'ara'an ɨ David tyaacan, tá'ancu'uvajxɨ'ɨ itejmi. 32Aj pu i Jesús a'utyeechaxɨ. Ajta hua'utajee. Ayaa pu tihua'utaihua'uri'i tɨcɨn: ―¿A'ini seti'ijxe'eve'e nyej ni ti'itɨ a'ij huáruuren muejmi jemi? 33Ayaa mu tityaatanyú tɨcɨn: ―Tavastara'a, ayaa tu ti'ijxe'eve'e tyaj atanyéjnye'ere. 34Aj pu'i aɨn Jesús hua'ancu'uvajxɨ. Ajta hua'arámuara'axɨ ɨ hua'ajɨ'ɨ jetze. Cɨme'en pu'u hua'arámuara'axɨ, aj mu mi huarúj. Matɨ'ɨj mi atanyeenye'eri mua'araa. Majta a'ucɨj jamuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\