Apocalipsis 14

1Nyatɨ'ɨj ni atanyeeraca'a. ¡Ma'acui xaa!, an pu huatyavaaca'a jɨri japua aɨjna ɨ Canya'a ɨ tɨ ayan tyaja'arajtyahuaa tɨcɨn Sión. Aɨ mu majta jamuan manna huatyáuuca ɨ maj anxɨte japuan hua'apuate japuan muaacua vi'ira'a ara'ase. Ayaa pu te'eyu'usi'ihuaca'a aj hua'acuaatze'e a'ij tɨ antyahuaa aɨjna ɨ Canya'a, ajta a'ij tɨ antyahuaa aɨjna ɨ tɨ rajya'upua. 2Nyatɨ'ɨj ni raanamuajri'i tɨ a'atɨ u tajapua tyaja'utaxajtaca'a. Ayaa pu namuajra'acaa tɨj jaj tɨ sihuajna ca'anin. Ayaa pu ajta namuajra'acaa matɨj maj tyenyuuca'an huapɨ'ɨ. Ajta ɨ nyuucari ɨ tɨ cɨn tyu'utaxajtaca'a, ayaa pu namuajra'acaa matɨj aɨme ɨ mej ti'icuiina aɨjna jetze ɨ aarpa. 3Majta meyan ti'ichuiicaca'a seij cɨme'e ɨ chuiicari ɨ tɨ jajcua aɨjna jemi ɨ Dioj, majta aɨme jemi ɨ maj muaacua ɨ maj ruuri, majta aɨme jemi ɨ vaujsi ɨ maj seite japuan muaacua ara'ase. Capu a'atɨ raayɨ'ɨtɨhua'a tɨ tyu'utachuiica aɨjna cɨme'e ɨ chuiicari silu aɨ mu'u ɨ maj anxɨte japuan hua'apuate japuan muaacua vi'ira'a ara'ase, ɨ tɨ aɨn Canya'a tyu'unajchitaca'a ɨ maj cɨme'en té'echaɨca'a ɨ Dioj jemi. Matɨ'ɨj mi maun iya'ujhua'anya'a iiyan chaanaca japua. 4Ai mu aɨn pueen ɨ maj cai ti'ihuaujxana'acɨre juucate jemi a'ini aɨ mu urare'enyama'aca cɨn á'ujhua'anya'a. Ai mu aɨn pueen ɨ mej meyan á'ujhua'anya'a aɨjna jamuan ɨ Canya'a a'u tɨ na'a tɨ a'umej. Aɨ pu hue'irajtuaa hua'a tzajta'a aɨme ɨ maj yan seijre'e iiyan chaanaca japua. Ajta aɨn ɨ Canya'a, aɨ pu ayan che'eta na'a huá'avi'itɨste'esin ɨ Dioj jemi tɨj a'atɨ tyu'utatuire'esin ɨ Dioj jemi aɨjna ɨ icɨɨri tɨ anacai ajtanyéj. Jamuan ɨ Dioj, aɨ pu ajta hua'ancure'evi'itɨ. 5Ajta aɨme, camu a'atzu ti'ihue'itaca, silu tyamua'a mu uraré'en seijre'e ɨ Dioj jemi. 6Nyatɨ'ɨj ni seij huaseij tɨ tajapua ti'ivaɨre'e. Ute'e pu rá'ara'acaa tɨ'ij tihua'uta'ixaate'en ɨ nyuucari ɨ maj cɨn huataujtyamua'ave'en matɨj mana'a rusen cɨme'e. Aɨ pu rá'ara'acaa tɨ'ij tihua'uta'ixaate'en matɨj mana'a pua'amua yan huachaatɨme i chaanaca japua, matɨj mana'a pua'amua ɨ mej seij chuejra'a japua e'ema'acan, matɨj mana'a pua'amua maɨn pueen ɨ tyaɨte, matɨj mana'a pua'amua ɨ maɨn pueen ɨ tyaɨtestyamua'ame'en, majta naijmi'i aɨme ɨ maj saɨque ti'ixaxa'a. 7Aj pu'i ca'anin cɨn ayan tyu'utaxajtaca'a tɨcɨn: ―Sata'aj ra'atesa'a ɨ Dioj, sata'aj sajta rɨ'ɨ tiraatyajtuaani a'ini pu'uri ayan tyaja'ure'enye ajna tɨ jetzen Dioj hua'axɨjte'en naijmi'ica ɨ tyaɨte. Sata'aj rana'amiche'en aɨjna tɨ raatyataahuaca'a ɨ tajapua, ajta ɨ chaanaca, ajta ɨ jaj tɨ ve'e, ajta a'u tɨ na'a tɨ huajaixavi'ijmee. 8Aj pu'i saɨj tɨ ti'ivaɨre'e u tajapua ɨ tɨ hua'apua, aɨ pu cujta'an tyu'uxájtajma'a. Ayan tɨcɨn: ―Pu'uri a'ave. Nain pu cɨn a'ave aɨjna ɨ Babilonia aɨjna ɨ tɨ hua'utyatɨmue'iraste aɨjna cɨme'e tɨ hua'a jamuan huataujxana'acɨre matɨj mana'a pua'amua seij chuejra'a japua e'ema'acantacaa. Dioj pu ajta raatatɨmue'iraste'esin aɨjna cɨme'e tɨ huapɨ'ɨ nyu'ucamɨ'ɨ. 9- 10Aj pu'i saɨj tɨ tajapua ti'ivaɨre'e, aɨjna ɨ tɨ hueica, aɨ pu ajta cujta'an tyu'uxájtajma'a ca'anin cɨme'e tɨcɨn: ―Tɨ pua'a hui a'atɨ rana'amiche'en aɨjna ɨ tevi tɨ huapɨ'ɨ á'atyesi'ire'e, ajta aɨjna ɨ tevi, ajta ayan tira'utyaca'anyen maj ra'usɨɨmua'an ɨ cuaatzajra'an jetze nusu muajca'ara'ara'an jetze a'ij tɨ antyahuaa aɨjna ɨ ti'itɨ ɨ tɨ huapɨ'ɨ á'atyesi'ire'e, Dioj pu ajta raatyatɨmue'iraste'esin aɨjna cɨme'e tɨ huapɨ'ɨ nyu'ucamɨ'ɨ. Ajta aɨn ɨ a'atɨ, ti'itɨ pu hui anti'isin tɨ ayan raaruuren tɨ aɨjna ɨ hua'ave'eri tɨ cai ti'itɨ ranaxca, ɨ maj cɨn hua'acui'ica. Aɨ pu ajta rajpueiitzi a'ame ɨ taij cɨme'e, ajta aɨjna cɨme'e tɨ ayan tya'aaca tɨj tyapuusti'i. Ayaa pu hui tirajpueiitzi a'ame hua'a jemi ɨ maj tajapua ti'ivaɨre'e, ajta aɨjna jemi ɨ Canya'a. 11Ajta aɨn ɨ cɨtzij tɨ ajcɨtzu aɨjna cɨme'e ɨ maj cɨn rajpueijtzi, ayaa pu hui a'ateeri tɨj na'a rusen cɨme'e tɨ ájcɨtzúuta a'ame. Capu ajta hua'ata'aca maj huaujsa'upe'en tujca'ari tzajta'a nusu tɨca'ari tzajta'a. Ayaa mu hui tirajpueiitzi mua'aju'un aɨme ɨ maj rana'amiche maɨjna ɨ ti'itɨ, ajta ɨ tevi, matɨj mana'a mej meyan ra'ancura'a ɨ maj cɨn hua'a jetze ra'uyu'uxa a'ij tɨ antyahuaa aɨjna ɨ ti'itɨ. 12’Aɨj pu cɨn Dioj ayan tihua'ajee aɨme ɨ maj rɨ'ɨ ti'iteseijre'e ɨ jemin mej mi tya'utaviicue'i, aɨme ɨ maj ra'astijre'e a'ij tɨ tyu'utaijtaca'a ɨ Dioj, aɨme ɨ maj majta ra'atzaahuate'e maɨjna ɨ Jesús. 13Nyatɨ'ɨj ni raanamuajri'i tɨ a'atɨ ute'e teje'icáxajtaca'a. Ayaa pu tinaata'ixaa tɨcɨn: ―Pata'aj peyan tira'utéeyu'uxa yee: “Tɨj na'a tɨ yu auca'atɨ a'ame, miche'e rɨ'ɨ tityaujmuajtya'a aɨme ɨ maj ra'atzaahuate'e ɨ tavastara'a.” Ajta aɨn ɨ xaijnyu'ucara'ara'an ɨ Dioj, ayan tɨcɨn: “Ee xaa nya'u, rɨ'ɨ pu Dioj tihua'uta'a a'ini pu'uri rɨ'ɨri maj huaujsa'upe'en, mej mi cai che'e ti'itɨ cɨn á'aviicue'ira'a, a'ini pu'uri tihua'ucɨ'ɨ ɨ maj raamue'itɨ maɨjna cɨme'e mej tyu'umuarej.” 14Nyatɨ'ɨj ni nyajtahua'a atanyeeraca'a. Ma'acui xaa, aɨj nu huaseij ɨ jaitɨri tɨ cueiina. Saɨj pu ajta aɨn japuan ujcatii tɨ ayan seijra'acaa tɨj tyaata'a. Aɨ pu curuun utyárujtya'acaa tɨ ooro cɨn taavijhuaca'a, ajta ru'ityechuaaca'a ru'ɨrɨɨta'a pujme'en ɨ chun tɨ aicaujtuta tɨ ajta tyamua'a naa tya'antamɨɨmɨ. 15Aj pu'i saɨj tɨ tajapua ti'ivaɨre'e aun a'irájraa u teyujta'a. Aɨ pu ca'anin cɨn ayan tiraatajée aɨjna tɨ jaitɨri japua anu'ujcatii tɨcɨn: ―Pata'aj hui mɨ chun cɨn raare'eveijche ɨ tɨ ari ti'icɨɨri, pata'aj tyu'urá'atzaana, a'ini pu'uri ajna tyaja'ure'enye ɨ paj jetzen tyu'urá'atzaana. Pu'uri hui eihua ti'icɨɨri, ajta ari huará'aca'anaca'a ɨ chaanaca japua. 16Ajta aɨn ɨ tɨ jaitɨri japua anu'ujcatii, aɨ pu ca'anin cɨn tyu'ure'eveijchaca'a ɨ chaanaca japua, ajta tyu'ura'atzaj tɨj na'a tɨ tyu'ucɨɨraca'a. 17Aj pu'i saɨj tɨ tajapua ti'ivaɨre'e ajta aun e'irajraa u teyujta'a. Aɨ pu ajta ru'itechuaaca'a seij ɨ chun tɨ aicaujtuta, tɨ ajta tyamua'a naa tya'antamɨɨmɨ. 18Aj pu'i saɨj tɨ tajapua ti'ivaɨre'e aun e'irajraa a'u tɨ a'utejvee aɨjna ɨ maj japuan ti'imuaɨ'ɨvajtaca. Ai pu aɨn pueen ɨ tɨ aɨjna cɨn antyujmua'aree ɨ taij cɨme'e. Aj pu'i ayan tiraatajée aɨjna ɨ tɨ ru'itechuaaca'a ɨ chun tɨ aicaujtuta, tɨ ajta antamɨɨmɨ. Ayan tɨcɨn: ―Pata'aj hui raare'eveijche, pajta rajsaɨre'en ɨ taca'ira'an ɨ pi'ista tɨ aun a'uvaatɨmee ɨ chaanaca japua a'ini pu'uri cuasi aɨjna ɨ uuva. 19Cɨme'en pu'u ayan tiraata'ixaa, aj pu'i aɨn ayan raare'eveijchaca'a ɨ chaanaca japua, ajta rajsaɨj aɨjna ɨ tɨ tyu'ucɨɨraca'a ɨ chaanaca japua. Aj pu'i aun ya'ucaahua'axɨ aɨjna tzajta'a ɨ maj cɨn rajaachi ɨ uuva a'u tɨ Dioj ya'ujáche aɨjna cɨme'e tɨ huapɨ'ɨ nyu'ucamɨ'ɨ. 20Aa mu ya'ujáche a pua'aque ɨ chajta'ana. Xuure'e pu airamɨ'ɨyaca'a aɨjna ɨ maj ra'ajache. Tyamua'a pu tya'utɨ'ɨ a'araa. Ayaa pu tya'utɨ'ɨ a'utɨ jɨmɨ a'ata'ase ɨ xaachima'ara'an jetze ɨ cahuaayu'u. Ajta, ayaa pu a'uyauucan japua huamɨ'ɨyajraa a'achu cumu hueica cieentu kilómetros.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\