Romanos 16

1Ayaa nu tyaja'amue'ixaate'e nyaɨjna cɨme'e ɨ ta'ihuaara'a tɨ jɨita'a, aɨjna ɨ Febe. Aɨ pu hua'avaɨre'e aɨme ɨ mej e'etyujsa'ɨri aujna a'ahua'a Cencrea. 2Ayaa nu tyaja'amuahuavii sej si seyan ra'ancure'evi'itɨn tyamua'a naa a'ij tɨ tiraavijte'e ityejmi jemi, i tyej Dioj jemi seijre'e. Sata'aj seyan ra'ancure'evi'itɨn a'ini aɨ pu ajta ra'astijre'e ɨ tavastara'a. Sata'aj seyan nain cɨn raatyavaɨre'en tɨj na'a tɨ tira'aturaate'e, a'ini aɨ pu ari mui'icaca huatavaɨ ɨ tyaɨte, ajta pu nyeetzi huatavaɨ. 3Sata'aj hua'utataujte'en saɨme ɨ Priscila, sajta saɨjna ɨ Aquila. Aɨ mu majta meyan nyeetzi jamuan ti'imuare'e tyej ti naijmi'i raatyavaɨre'en tyaɨjna ɨ Cɨriistu'u tɨ ajta i'i Jesús. 4Aɨ mu meyan huataura'a mej mi nyeetzi japua huanyuuni. Ayaa mu tɨn maɨjna cɨn huacuii. Eecan nu nyaɨjna cɨn ti'intyamua'ave'e. Majta aɨme, ayaa mu majta tyu'ujtyamua'ave'e matɨj mana'a pua'amua ɨ mej e'etyujsa'ɨri, aɨme ɨ mej seij chuejra'a japua e'ema'acan. 5Sata'aj sajta hua'utataujte'en aɨme ɨ mej aun e'etyujsa'ɨri a'u maj e'eche aɨjna ɨ Priscila, ajta aɨjna ɨ Aquila. Sata'aj sajta seyan tiraatataujte'en saɨjna ɨ nya'amiincu ɨ Epeneto, tɨ aun e'eche u Acaya tɨ ayan anacai huataujtuiiri'i ɨ Cɨriistu'u jemi. 6Sata'aj seyan tiraatataujte'en saɨjna ɨ Mariiya, aɨjna tɨ ari eihua tyu'umuarej muejmi jemi. 7Sata'aj sajta hua'utataujte'en saɨme ɨ Andrónico, sajta ɨ Junias. Aɨ mu majta nyaa jamuan aityanami'ihuaca'a. Majta aɨme ɨ maj tamuaamuata'a japuan hua'apua ara'ase, aɨ mu tyamua'a naa hua'amuajte maɨjna ɨ maj hua'apua, ɨ maj majta anacai ra'ara'astijre ɨ Cɨriistu'u nyaa cai inyaa. 8Sata'aj seyan che'eta sana'a tiraatataujte'en saɨjna ɨ Ampliato, ɨ nyaj eihua raxe'eve'e ɨ tavastara'a jemi. 9Ayaa xu sajta tiraatataujte'en saɨjna ɨ Urbano tɨ ta jamuan rava'ɨre'e ɨ Cɨriistu'u. Sata'aj seyan tiraatataujte'en saɨjna ɨ Estaquis, ɨ nya'amiincu ɨ nyaj nyajta eihua raxe'eve'e. 10Sata'aj saɨjna huatataujte'en ɨ Apeles. Aɨ pu eihua rá'uviicue'iri'i ɨ Cɨriistu'u jetze ma'acan, ajta ayaa pu tyu'utyaamue'itɨ. Sata'aj seyan hua'utataujte'en saɨme ɨ mej Aristóbulo jamuan e'eche. 11Sata'aj sajta raatataujte'en ɨ nye'ihuaara'a, saɨjna ɨ Herodión. Ajta aɨme ɨ maj Narciso jamuan e'eche, ɨ maj majta ra'astijre'e ɨ tavastara'a, sata'aj seyan che'eta sana'a tihua'utataujte'en. 12Sata'aj sajta saɨme huatataujte'en aɨjna ɨ Trifena, sajta saɨjna ɨ Trifosa. Aɨ mu juuca pueen, ɨ maj majta eihua huapɨ'ɨ ti'imuare'e ɨ tavastara'a jemi. Sata'aj seyan raatataujte'en saɨjna ɨ Pérsida, ɨ nya'amiincu ɨ nyaj nyajta eihua raxe'eve'e. Ai pu aɨn pueen seij ɨ jɨita'a tɨ ajta eihua huapɨ'ɨ ari tyu'umuarej ɨ tavastara'a jemi. 13Sata'aj sajta raatataujte'en saɨjna ɨ Rufo, tavastara'a tɨ ra'antihuau. Sata'aj sajta seyan raatataujte'en saɨjna naanajra'an aɨjna ɨ Rufo, a'ini aɨ pu ayan tinaachaɨ cumu nyaj yaujra'an i'i pueenye'en. 14Sata'aj seyan hua'utataujte'en saɨme ɨ Asíncrito, sajta saɨjna ɨ Flegonte, sajta saɨjna ɨ Hermas. Sata'aj seyan che'eta sana'a hua'utataujte'en ɨ seica, saɨjna ɨ Patrobas, sajta saɨjna ɨ Hermes, sajta aɨme ɨ ta'ihuaamua'a ɨ maj hua'a jamuan e'ere'eti. 15Sata'aj sajta saɨme huatataujte'en saɨjna ɨ Filólogo, sajta saɨjna ɨ Julia, sajta saɨjna ɨ Nereo, sajta ɨ juutzajra'an tɨ jɨita'a, sajta saɨjna ɨ Olimpas, sata'aj sajta seyan hua'utataujte'en naijmi'ica aɨme ɨ maj hua'a jamuan e'ere'eti, ɨ maj majta Dioj jemi seijre'e. 16Sata'aj sajta seyan hua'utaujte'en seij sajta seij a'ij tɨ tiraavijte'e ɨ Dioj jemi. Matɨj mana'a pua'amua ɨ mej e'etyujsa'ɨri mej mi raanajche ɨ Dioj, naimi'i mu meyan tyaja'amuataujte'e. 17- 18Ayaa nu tyaja'amue'ixaate'e tzaahuati'ira'a cɨme'e, muan, nye'ihuaamua'a. Rɨ'ɨ xu'u muan aɨme jemi ɨ maj ca'anijra'a amuaata'aca sej si e'ita'a a'utácɨɨnye, majta meyan a'amuamuáre'eriste'e sej seyan auta'ɨtzen ɨ Dioj jemi. Aɨ mu meri ajtacɨ́j aɨjna jetze a'ij sej seri tiraarɨ'ɨre. Caxu hua'a jamuan á'ujhua'anye'en, a'ini matɨj mana'a mej meyan e'en, camu a'atzu ravaɨre'e ɨ tavastara'a, aɨjna ɨ Cɨriistu'u. Rujɨɨmua'a mu'u ravaɨre'e. Ayaa mu maɨjna cɨn hua'acuanamua ɨ tyaɨte ɨ maj cai ti'itɨj cɨn a'aturaj. Ayaa mu maɨjna cɨn tihue'ixaate'e nyuucari cɨme'e tɨ ayaa na'a naa namuajre'e, nusu ti'itɨ maj cɨn ahuaujtzaahuate'en aɨme ɨ mej meyan ranamua. 19Naimi'i mu meri meyan raanamuajri'i sej seri ra'astijre'e ɨ tavastara'a. Aɨj nu cɨn huapɨ'ɨ nyetyamua'ave'e muejmi cɨme'e. Me nyajta inyaa, ayaa nu ti'ijxe'eve'e sej seyan támua'araa sej si seyan rɨjca a'ij tɨ ayan tiraavijte'e ɨ Dioj jemi, sej si sajta cai seyan huataura'an sej seyan rɨjca saɨjna cɨme'e tɨ a'ij pua'a een. 20Ajta aɨn ɨ Dioj tɨ rɨ'ɨ taatyapua'ari, ca'anacan pu nain cɨn ra'antipua'arite'esin aɨjna ɨ Satanás, tɨ ij ayan amuaata'an saj nain cɨn raatyamue'itɨn saɨjna ɨ tiyaaru'u. 21Aɨ pu ayan ya a'amuaataujte'e aɨjna ɨ Timuteeyu, tɨ nya jamuan ti'imuare'e. Ya mu majta á'amuataujte'e ɨ nye'ihuaamua'a aɨjna ɨ Lucio, ajta ɨ Jasón, ajta aɨjna ɨ Sosípater. 22Nyajta inyaa, i nyaj i'i Tercio, i nyaj nyajta neyan ra'ayu'uxa ɨ Pablo jetze ma'acan nyeijna i yu'uxari, nyaa nu nyajta á'amuataujte'e ɨ tavastara'a jetze ma'acan. 23Ajta aɨjna ɨ Gayo, ɨ nyaj jemin ya huaca ajta tɨ rɨ'ɨ tihua'ata'aca naijmi'ica aɨme ɨ mej meyan ye tyujsa'ɨri meyajna, aɨ pu ajta ya á'amuataujte'e. 24Majta aɨme, ɨ Erasto tɨ aɨjna cɨn ti'ityejvee iyaa chajta'a tɨ tumin tisá'ɨri, ajta aɨjna ɨ ta'ihuaara'a, aɨjna ɨ Cuarto, aɨ mu majta ya á'amuataujte'e. 25Tiche'e teyan rɨ'ɨ tiraata'an tyaɨjna ɨ Dioj tɨ ayan raayɨ'ɨtɨ tɨ ca'anijra'a amuaata'an sej si seyan rɨ'ɨ titetyújchaɨca a'ij nyej tyaja'amue'ixaatya'a na'aye'i nyaɨjna cɨme'e ɨ nyuucari tɨ cɨme'en raxa a'ij tɨ huarɨj ɨ Jesús tɨ ajta i'i Cɨriistu'u. Aɨjna ɨ nyuucari, ai pu aɨn pueen ɨ tɨ Dioj cɨn ari titaataseijrate aɨjna tɨ ayan ru'avaataca'a tɨj na'a tɨ Dioj raatyataahuaca'a ɨ chaanaca tɨ yu e'ire'enye. 26Ma ajta ijii, Dioj pu ari titaataseijrate. Aɨjna ɨ Dioj tɨ seijre'e tɨj na'a rusen cɨme'e, aɨ pu ayan tyu'utaijtaca'a tej teyan raamua'aree tyaɨjna jetze ɨ mej jetzen ra'uyu'uxaca'a aɨme ɨ mej ti'ixaxa'ata'a ɨ Dioj jetze ma'acan. Ayaa pu ti'ijxe'eve'e mej mi naimi'i matɨj mana'a pua'amua'a mej iiyan seijre'e ɨ chaanaca japua, mej mi rá'antzaahuate'en, majta ra'ara'astijre'en ɨ jemin. 27Tiche'e teyan rɨ'ɨ tiraata'acare'en tɨj na'a rusen cɨme'e tyaɨjna ɨ Dioj tɨ aɨn rusaɨj nain cɨn támua'aree. Tiche'e teyan rɨ'ɨ tiraata'acare'en aɨjna cɨme'e tɨ tajapua huanyúu aɨjna ɨ Jesús tɨ ajta i'i Cɨriistu'u. Che'e ayan tyaja'ure'enyen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\