1 TIMOTEO 4

1Jáun² né³, Jmɨ́²chí³ Chun¹ juáh³ tá²na²¹ lɨ́n²¹ hi³ ñí¹ ca³táuh³ jmáɨ¹ zian² tsá² tsa³táunh¹ tɨ³ có³², hi³ lɨ³can² tsú² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ma³cau² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹, hi³ tónh³² tsú² siáh³ ta²¹ jáɨ¹³ hi³ ma³ta² tsá²cuú² tsá²ta³ tsá² hláɨnh¹. 2Jú¹ tɨ́¹jáɨ² jáun² já³² cun³quionh³ ho³ tsá² lɨ́n³ la³ cá¹ la³ jéinh¹; tsá² hí³ dá² ma³cau² bíh¹, tsá² má²já²hín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², la³juah²¹ dúh¹ hi³ ca³cáu³. 3Tsá² la³ hí³ dá² jmu³ héih³² hi³ tiú²uú² jéinh³² tsú² cuo², ja³bí¹ tsá² hí³ jmu³ siáh³ héih³² hi³ zia³² ma³ cá² ñí¹ má³² hi³ tiú²uú² lɨ́¹³ cuh³ tsú², uá¹jinh¹ hnga² Dió³² ca³jmú³ má³² jáun² hi³ cúh² tsá² má²taunh³² ta²¹, tsá² má²ñi³² re² jú¹ tson²; hi³ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ cuh³ tsú² né³, cueh³² tiá¹hmah¹ Dió³². 4Quí¹ la³jɨ́n³² ñí¹ jáh³ ca³chan³ Dió³² ñí¹ hué²¹ lá², chun¹, hi³ lɨ́¹³ cunh¹³ tsú²; tiá² hniáuh³² juáh¹³ dí² hi³ hlah³, tɨ³la³ hniáuh³² cue¹³ tiá¹hmah¹ bíh¹ dí² Dió³² hi³ hiau³ dí² hi³ jáun². 5Quí¹ Dió³² má²hɨen²¹ má³² cun³quionh³ jáɨ¹³ quioh²¹ nɨ́¹ má¹ca³lienh¹ dí². 6Nɨ́¹juáh³ má¹tɨn¹³ hnú² tsá² reh² la³ nɨ́², jáun² hnú² lɨ́n¹³ jan² tsá² chun¹ quian²¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, jan² tsá² má²ca³lɨ³ hun¹ tsɨ́³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ hɨe³² ha³ lánh³ tanh¹³ dí² ta²¹ Dió³², jɨ³ cun³quionh³ jú¹ tson² hi³ táunh²³ hnú² jáun² ta²¹ la³ má²táunh²³ jáun². 7Tiá² hniáuh³² táunh¹³ hnú² ta²¹ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ quí² lɨ́¹ chin² tsáu² chí¹, jɨ³ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá²haun³² nɨ́² siáh³, tɨ³la³ hnú² hniáuh³² jmúh¹³ pí³ hi³ zian² nú² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² bíh¹. 8Quí¹ zia³² bíh¹ ñí¹ jmu² ca³lá² ta²¹ hi³ jmu² tsú² hi³ lɨ́¹³ pin³ cuá² ta³, tɨ³la³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ zia³² ñí¹ jmu² ta²¹ hi³ zian² tsú² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² má¹ná¹; quí¹ hi³ jáun² cué³² jáɨ¹³ hi³ cuá³² tsú² cáun² hi³ re² hi³ tɨn² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ cué³² siáh³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 9Tson² bíh¹ cu³tí³ jáɨ¹³ nɨ́², hi³ jáun² jáɨ¹³ nɨ́² hniáuh³² tónh³² tsú² ta²¹ la³jɨ́n³². 10Quí¹ hi³ jáun² bíh¹ jmu³² dí² ta²¹ jɨ³ hi³ ma³tso¹ dí² tsɨ́³, quí¹hliá² má²ca³chá¹³ dí² cáun² tsɨ́³ ca³tɨn¹ Dió³² Tsá² juú²tsáun², Tsá² lión³² tsá² zian² hngá¹máh³, tɨ³la³ jlánh¹ cu³tí³ lɨ́n³ tsú² Tsá² liáu³² ñí¹con² tsá² taunh² tsú² ta²¹. 11Hniáuh³² jmúh¹³ hnú² héih³² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́², hi³ má¹tɨn¹³ hnú² tsáu² re². 12Tiá² hniáuh³² hi³ lɨ́¹ lɨ́n¹³ tsáu² hi³ hnú² tiá² quien² nú² quí¹hliá² hnú² tsá² tsá¹ñú¹, tɨ³la³ hnú² hniáuh³² lɨ́n³ nú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² nóh³² bíh¹ hi³ lɨ́¹³ ma³tí³² tsá² reh² uá²jaɨ³², la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ hléh¹ hnú², la³jɨ́³² hi³ jmuh³² hnú², hi³ hno³ nú² tsáu², hi³ tanh²³ hnú² ta²¹ Dió³², jɨ³ hi³ jɨ² jmɨ́¹ honh² nú² nɨ́² siáh³. 13Tá¹la³ tiá² má²cá²chó³² jná¹³, hí³ Sí² tioh³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² ja¹ ñí¹ tionh¹ tsá² reh², hi³ hlɨ́¹ lienh¹ nú² tsú², jɨ³ hi³ má¹tɨn¹³ nú² tsú² siáh³ jáɨ¹³ jáun². 14Su³uú² chá² tɨ³ có³² hi³ lɨ́¹ ca³cué³ Dió³² ñí¹con² hnú² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin², jmɨ́¹ ca³ra³tsɨ³² tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ tsá²daun³² cuo² tsáɨh³ chinh³² nú². 15Ma³ti²¹ la³ nɨ́² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh², jáun² lɨ́¹³ jɨ́e³ tsáu² hi³ cu³tí³ má²tsá²lɨ³tɨn² nú². 16Hua³hín¹³ nú² jmɨ́²chí³ quián¹³, la³ má²quionh³ jú¹ tson² hi³ ma³tɨn¹³ nú² tsáu² nɨ́² siáh³. La³jɨ́³² hi³ nɨ́² ma³ti²¹ cá²re² he² la³jɨ́³² jmáɨ¹; quí¹ nɨ́¹juáh³ jmuh³² hnú² la³ nɨ́², jáun² lɨ́¹³ liáun³ hnú² huen² jɨ³ la³jɨ́n³² tsá² náɨ³² jáɨ¹³ hi³ hléh¹ nú² nɨ́² siáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\