SANTIAGO 4

1¿He³ láɨh³² zia³² hniéi² ja¹ quián¹³ hnoh², hi³ tiá² re² tiáunh¹ náh² cá²honh¹? ¿Haun¹³ juáh¹³ cun³ñí¹ hi³hliá² dí¹quiaunh²¹ honh² náh² hi³ hlah³ bíh¹, hi³ jáun² hú¹pɨ́² hú¹juoun³² honh² náh², quí¹ cun³ñí¹ hi³ zia³² hi³ hniá¹ náh²? 2Quí¹ zia³² bíh¹ hi³ hniá¹ hnoh² quioh²¹ tsáu², tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ ca³lɨ³ zia³² yáh³ hi³ jáun² quián¹³ hnoh² né³, jáun² cáun² jngɨh²³ bíh¹ náh² tsú². Hi³ nɨ́¹juáh³ tiá² ca³janh¹ hnoh² hi³ jmɨ́¹ hen² jáun² honh² náh² né³, jáun² cáun² lɨ́¹ ja³² uóu³² honh² bíh¹ náh², hi³ jmuh³² náh² hniéi², hi³ quiú² tɨn²³ náh² quiúnh¹ tsáu². Cun³ñí¹ hi³ tiá² mɨh³² ñí¹con² Dió³² bíh¹ náh², hi³ jáun² bíh¹ tiá² chanh¹ hnoh² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ hniá¹ náh² jáun². 3Hi³ uá¹jinh¹ mɨh³² náh², cun³ jáun² tiá² hián¹³ bíh¹ náh², quí¹ cun³ñí¹ hi³ hu²¹ siánh³ honh² náh² tá¹la³ mɨh³² náh² jáun², hi³ lɨ́¹ hnáuh² náh² má¹hiúnh¹³ honh² hmóu³² cun³quionh³ hi³ jmɨ́¹ hniá¹ náh² jáun² hian³. 4¡Hnoh², tsá² lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá²mɨ³ juón¹! ¿Tiá¹ má²ñíh¹ hnoh² hi³ tsá² jéih³² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², tsá² la³ hí³ má²lɨ́n³ jan² tsá² hon² Dió³² bíh¹? Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² tɨ³² tsɨ́³ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², tsá² la³ hí³ má²ná¹háun³ bíh¹ quionh³ Dió³². 5Quí¹ jun³juáh¹³ cáun² ti³ lɨ́¹ rá¹juáh³ yáh³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² ñí¹ rá¹juáh³ jáun² la³ lá²: “Jmɨ́²chí³ Chun¹ ca³tanh² hí³ Dió³² hñu³ tsɨ́³ dí² jlánh¹ hniau³ dí² ca³la³ hi³ hɨ³² lɨ́n³² tsɨ́³”. 6Hi³ jáun² né³, tɨ³ lɨ³mí¹ má²ca³ma³hé² ma³mieh² bíh¹ dí² Dió³², la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², hi³ juáh³ la³ lá²: “Dió³² tiá² cué³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ quien² tsá² jmu² quien² hnga², tɨ³la³ má²hé² má²mieh² tsú² tsá² tsɨ́¹juɨ́³ bíh¹”. 7Jáun² né³, jɨenh²¹ náh² hmóu³² ñí¹con² Dió³²; hi³ jmu³ náh² huáh² chinh³² ñí¹con² tsá² hláɨnh¹, hi³ jáun² cuon³ tsú² ñí¹con² náh². 8Jmu³ náh² pí³ hi³ lɨ³ cuóun³² náh² Dió³², hi³ jáun² Dió³² lɨ³ cuóu³² siáh³ hnoh². Hnoh² tsá² ná¹ren² náh² tso³, ma³jɨ́¹³ náh² cuonh², hi³ jáun² lɨ́¹³ ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³². Hi³ hnoh² né³, tsá² nio² tun³ honh², ma³jɨ́¹³ náh² honh², hi³ jáun² niau²¹ cáun² honh² náh². 9Chá¹ náh² hlaɨh³ honh², hi³ uo³ náh² ca³la³ hi³ jngɨh³² honh² náh². Cha³ jmɨ́¹ jú¹ jmɨ́¹ ngáɨh¹³ náh², cuɨ́¹ taɨn²¹ jmɨ́²zɨ́h¹ máh¹ náh²; hi³ cha³ jmɨ́¹ má¹hiúnh¹³ náh² honh² né³, cuɨ́¹ niau²¹ hlah³ honh² náh². 10Jmu³ náh² hi³ tsɨ́¹juɨ́³ náh² ta³ ñí¹ Dió³² Juo¹³ dí², jáun² hí³ né³ ziau³ chi³cuú² hi³ lɨ³ quien² náh². 11Hnoh² reh², tiú²uú² hniáuh³² ziú¹ hɨen¹³ náh² tsá²ján² tsá²ján²; quí¹ tsá² hleh³² hlah³ quioh²¹ raɨnh²¹, ho³ hi³ chú² ñih²³ siáh³ raɨnh²¹, tsá² la³ hí³ dá² hleh³² hlah³ ca³tɨ²¹ liei²¹ jáun² quioh²¹ Dió³² bíh¹, hi³ chú² ñih²³ tsú² siáh³ liei²¹ jáun². Quí¹ nɨ́¹juáh³ la³ chú¹ la³ ñih²¹ hnú² liei²¹ jáun², jáun² jmuh³² hnú² la³jmɨ́¹ jmu² jan² tsá² lɨ́n³ jue²¹ bíh¹ cha³ jmɨ́¹ má¹tih²¹ hnú² la³ cun³ hi³ juáh³ jáun² liei²¹. 12Quí¹ jan² tán¹ bíh¹ Tsá² ca³quiú² héih³² zian², hi³ lɨ́n³ siáh³ Jue²¹; hnga² hí³ bíh¹ siáh³ tɨn² lión³² tsáu², ho³lá²dá² hi³ hin³ tsú² tsáu². Hi³ jáun² né³ ¿hin² dá² tsánh² hnú², jáun² sa³ hnú² yáh³ hnáuh² jmúh¹³ jue²¹ hi³ rá¹tsɨh³² héih³² ñí¹con² tsá²mɨ³cuóun² renh²? 13Hi³ jáun² né³, hnoh² tsá² juáh³ la³ lá²: “Né³² ho³ tsa³háu² tsáu¹³ jnoh¹ cú²juú² cun³ cáun² mii², hi³ tsá¹hnáu¹³ jnoh¹ quɨe³”, niéi² náh² re² jáɨ¹³ lá²: 14¡Hí¹juáh³ he³ lɨ́¹³ tsa³háu² yáh³ tiá² hi³ ñíh¹ hnoh², tiá¹³ bíh¹ tiá³ jlánh¹ ñíh¹ hnoh² hi³ he³ lɨ́¹³ jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³²! Quí¹ jmáɨ¹ hi³ zian² hnoh² jáun² dá² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² jnie³ cháun¹ bíh¹, cáun² hi³ lɨ́¹ jnia² cu³tiá³ pih²¹, hi³ la³juɨ³² yein³² siáh³. 15La³ lá² bíh¹ jmɨ́¹ hniáuh²¹ juáh¹³ hnoh²: “Nɨ́¹juáh³ Dió³² Juo¹³ dí² hnió³, jáun² ziáun² bíh¹ dí² hi³ jmú¹³ dí² hi³ lá² ho³ hi³ ó³²”. 16Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, cá² ñí¹ hléh¹ jú¹ tú² ráun³ bíh¹ hnoh² hi³ jmuh³² náh² tonh² lɨ́n³²; tɨ³la³ jáɨ¹³ la³ nɨ́² né³, hú¹tá¹ jú¹ hlah³ bíh¹. 17Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ zian² tsá² má²ñi³² he³ hi³ chu²¹ jmu³, tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, tiá² hi³ jáun² jmu² yáh³ tsú², hi³ jáun² tsá² la³ hí³ má²ca³lɨ³ren² tso³ bíh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\