APOCALIPSIS 10

1Jáun² né³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², jan² tsá² jlánh¹ ho² pí³. Tsá² hí³ né³ ja³ hñu³mɨ³cuú² hi³ dí¹tsaɨnh³² jnie²; jáun² tsáɨh³ chí¹ tsú² né³ hen² jmɨ́²quɨ́n¹, ñí¹ tsú² jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ hiú², hi³ ta³ tsú² né³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ zɨ́h¹ sɨ́². 2Tsá² hí³ zianh³² cáun² sí² pih²¹ hi³ pan²³ tsú² hi³ má²rá¹ñeih³². Jáun² ca³di³chín³² quionh³ tɨ́¹ cuá² chu²¹ quioh²¹ ñí¹ jmɨ́²miih²¹, hi³ tɨ́¹ cuá² cáun¹ né³ ca³di³chín³² ñí¹ hué²¹. 3Jmɨ́¹jáun² ca³hóh³² tsú² tiá³ lɨ́n³² la³jmɨ́¹ hóh³² hiah³² dáɨn³, hi³ jmɨ́¹ ca³hóh³² jáun² tsá² hí³ né³ ca³ngɨh³ siáh³ tá¹ quiau³ mah¹ jáun² quioh²¹ miíh³², hi³ ca³hléh³ tiá³. 4Jmɨ́¹ má²lɨ́²hléh³² jáun² mah¹ quioh²¹ miíh³² né³, jmɨ́¹ má²tón¹³ jná¹³ ñí¹ sí² la³ cun³ hi³ ca³juáh³ mah¹ jáun², tɨ³la³ ca³náɨ³² jná¹³ siáh³ cáun² mah¹ ho³ tsáu² hñu³mɨ³cuú² hi³ ñí¹ca³juáh³ la³ lá²: ―Jnɨ́³ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²juáh³ tá¹ quiau³ mah¹ quioh²¹ miíh³² nɨ́², ha³ lɨ́²tón³ ñí¹ sí². 5Jáun² jná¹³ né³ ca³jɨen¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tsá² dí¹chin¹ hí³ ñí¹ jmɨ́²miih²¹ jɨ³ ñí¹ hué²¹ lá² hi³ ca³zió³ cuá² chu²¹ quioh²¹ tɨ³ hñu³mɨ³cuú², 6hi³ ca³ma³tson² tsú² jáɨ¹³ quioh²¹ cun³quionh³ hi³ ca³hɨen³ Tsá² zian² hí³ ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², Tsá² ca³jmú³ la³ cu³ la³ juéh³ mɨ³cuú², jmɨ́²miih²¹, jɨ³ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³² ñí¹con² ma³ quin³² ma³ caun³² hi³ jáun² nɨ́² siáh³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¡Ha³ tiú²uú² jmáɨ¹ zia³² yáh³ juáh¹³ hi³ lé³ bíh¹ ué³! 7Quí¹ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ jiéi³² tsá² ñí¹ má²quiaun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² mí¹ñí² quioh²¹, má¹jáun² má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ cuá¹hu²¹ jáun² tsɨ́³ Dió³², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³², tsá² ca³lɨn³ hí³ quian²¹ tsú². 8Mah¹ hi³ má²lɨ́²náɨ³² jná¹³ jáun², hi³ ja³ hñu³mɨ³cuú², ca³hléh³ siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³² ñí¹con² jná¹³ hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Cua³², cuá²quián² sí² pih²¹ má²rá¹ñeih³² hi³ zianh³² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² zenh² ó³² ñí¹ jmɨ́²miih²¹ jɨ³ ñí¹ hué²¹. 9Jáun² ngau³ jná¹³ ñí¹ zenh¹ tsá² hí³ hi³ ca³ñí¹mɨ́¹³ jná¹³ sí² pih²¹ jáun², hi³ jáun² tsá² hí³ né³ ca³záɨ³ jná¹³ la³ lá²: ―Jánh³² jaun³², tɨ³la³ quɨéɨh³ má¹ná¹. Jáun² sá¹nɨ́² jɨeh²¹ nú², la³jmɨ́¹ ráu³ jmɨ² toh¹ bíh¹ ráu³ nɨ́¹ má¹hi³² honh¹ nú², tɨ³la³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² hñu³ henh¹ nú² né³, má¹jáun² má²tsɨ́h³² bíh¹. 10Jáun² jná¹³ né³ ca³héi³² sí² pih²¹ jáun² hi³ ca³cué³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², hi³ jáun² ca³cúh³² ná¹; jáun² la³jmɨ́¹ ráu³ jmɨ² toh¹ bíh¹ ráu³ jmɨ́¹ hi²¹ uen³² jná¹³, tɨ³la³ jmɨ́¹ má²lɨ́²cúh³² jná¹³ jáun² né³, sa³ tsɨ́h³² lɨ́n³² bíh¹ lɨ³ ta³ má²hu²¹ hñu³ hén² jná¹³. 11Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ tsá² hí³ ñí¹con² jná¹³: ―Hniáuh³² cuá¹chú¹ cuá¹jah²¹ bíh¹ hnú² jáɨ¹³ hi³ cue³² Dió³² hñu³ honh² hi³ ca³tɨn¹ tsá² zian² ma³ quin³² ma³ caun³² hué³², ca³la³ jánh³ dú¹ ñí¹ juo³ tsá² jma², jɨ³ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ re²¹ ñí¹ hliáun³ nɨ́² siáh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\