APOCALIPSIS 15

1Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ siáh³ cáun² li²¹ hi³ cáu² hi³ jueh³² lɨ́n³² hñu³mɨ³cuú². Ca³jɨen¹ jná¹³ quiaun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ ná¹quian³² tá¹ quiau³ uu³mí²tsɨ³² ñí¹ má²ca³táuh³; hi³ jáun² né³, cun³quionh³ hi³ jáun² bíh¹ má²tsá¹³ hi³ míh²³ tsɨ́³ Dió³². 2Ca³jɨ́e³² jná¹³ siáh³ cáun² hi³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ jmɨ́²miih²¹ hi³ lɨ́³ hu³² má²ná¹jan² quionh³ sɨ́². Can³² jmɨ́²miih²¹ jáun² né³ jmɨ́¹ ná¹táun³ la³jɨ́n³² tsá² ca³cah¹³ jmáɨ¹ ñí¹con² jáh³ hláɨh¹ hí³ jɨ³ ñí¹con² nóh³² hi³ dí¹láɨn¹ jáh³ jɨ³ número quioh²¹ hi³ jmáɨ² jáh³ siáh³. Tsá² hí³ né³ ná¹zianh³² ma³ cáun² tun³² pih²¹ caɨ³² tsú² hi³ má²ca³cué³ Dió³², 3hi³ jáun² má²ná¹hɨe³² sun¹ hi³ la³ ca³hɨ́e³ hla¹ Moisés tsá² quian²¹ Dió³², jɨ³ sun¹ quioh²¹ Tsá² lɨ́n³ hí³ Já¹ziáh² míh¹ nɨ́² siáh³, hi³ juáh³ la³ lá²: Hnú² Dió³² Juo¹³ jnoh¹, Tsá² cú² juenh² lɨ́n³², hi³ cáu² hi³ jueh³² lɨ́n³² bíh¹ má²ca³jmuh³ hnú², hnú² Re²¹ Tsá² chín¹ ñí¹con² la³jɨ́³² hué³² hi³ zia³² tá¹ cáun² hngá¹máh³, hnú² bíh¹ lɨ́n³ nú² Tsá² chun¹, Tsá² ma³tih²¹ jëh² la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ jmuh³². 4Hnú² Tɨ³² Juo¹³ jnoh¹, ¿hin² bí¹ tsánh² tiá² jmu³ juénh² ñí¹con² hnú², hin² bí¹ tsánh² tiá² ma³quien² hnú²? Quí¹ jɨ́³²la³ huen² hnú² bíh¹ Tsá² hɨ́en¹ nú², hi³ jáun² dá² la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹ ja³tú¹ ja³lɨn³ hi³ ma³tsu³ ma³jáuh³² hnú², quí¹ má²ca³jɨ́e³ bíh¹ tsú² hi³ hnú² bíh¹ rá²tsɨh³² héih³² la³ cun³ ca³tɨ²¹. 5Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jɨ́e³² jná¹³ siáh³ hi³ ca³niá³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ quioh²¹ hñú³ hɨ́en¹ tɨ³ hñu³mɨ³cuú², ñí¹ nio¹ jáun² jáɨ¹³ quioh²¹ nió³² hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³². 6Ñéih³ hñú³ hɨ́en¹ jáun² bíh¹ ca³huén² tá¹ quiaun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² ná¹quian³² hí³ tá¹ quiau³ uu³mí²tsɨ³² jueh³² jáun²; tsá² hí³ ná¹quih³² hmɨh³² zɨ́n³ tiáu² jon³ cu³tí³, hi³ ná¹hñéih³ siáh³ láu² cú¹mí¹niau²¹ ñí¹ tsɨ́³ tsú². 7Jáun² jan² tsá² quiun³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ ca³zianh³ tá¹ quiaun³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² ma³ cáun² uon² hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹, hi³ ca³la³ hi³ ná¹canh² hi³ míh²³ jáun² tsɨ́³ Dió³² Tsá² zian² hí³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 8Hi³ ñéih³ hñú³ hɨ́en¹ jáun² né³ ca³cónh³² mí²ñí¹ hi³ lɨ³ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ cuá¹quien² lɨ́n³² Dió³² jɨ³ hi³ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ ho² tsú² pí³ nɨ́² siáh³. Hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² jmɨ́¹ lɨ́¹³ hí³ ñéih³ jáun², ca³la³ tɨ³ ñí¹ ca³táuh³ tá¹ quiau³ uu³mí²tsɨ³² hi³ má²ná¹zianh³² jáun² tsá²cuú² tsá²ta³ hí³ Dió³² máh³ má²lɨ́¹³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\