1 JUAN 1:1

1Ti²sag³ jnie³² i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ a³sian³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, a³a⁴nia³² jnie³² jian³ a³a⁴nai² jnie³² i²con²³; quie¹ a⁴nia³²i³ jnie³² o³tan² jian³ a⁴sianh¹i³ jnie³² a³hain⁴ A³lang⁴³ Jau²³ a³cúa²³ m⁵cu³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More