1 JUAN 1:2

2Jian³ m⁵cu³ jon³ a⁴ma⁴jnia³i³, jian³ a⁴niah¹ jnie³² jian³ hleh³ jnie³², tya²³ jnie³² jau²³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, a³ma²cua⁴³ jian²³ Jmai³²ˉ¹ jian³ a⁴ma⁴jnia³²i³ i²con²³ˉ¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More