LOS HECHOS 5:16

16Jian³ jeun⁴³ a³tionh² jeu³ la⁴con³ hloh³² Jerusalén jon³, ua⁵jan³i³ a³chieh¹ quian¹, jian³ a³ti²can²³ ma²eu⁴³ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³²; jian³ la⁴jang³⁴pa² a⁴huan⁴ quieh¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More