LOS HECHOS 5:24

24I² con³ma²a⁴nau⁴ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² jau²³ jon³, jeu³² m³chie³ tyein², jian³ jeu³² a²hlie⁴ a³hie³ cuah³júah², jian³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein², jon³ so⁵ñi³i³ liah⁴ lei⁴ jainh¹ tyie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More