SAN JUAN 9:11

11I² jon³ a⁴ŋangh³i³, a⁴juah⁴i³: ―Jan³ a³ñih³ a³sain³ Jesús pa² a⁴júan⁴ o¹jain²³, jian³ a⁴jñei³⁴i³ m⁴nei³⁴ˉ⁴, jian³ a⁴sag⁴³i³ jnia⁴: “Cua³ i²nie⁴³ jm³ Siloé, ya⁴raunh³²ˉ³ mah².” Jon³ ñei³²ˉ⁴ jian³ a⁴raunh⁵ˉ⁵, jian³ a⁴hoh³ m⁴nei³⁴ˉ⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More