SAN JUAN 9:24

24I² jon³ a⁴te⁴ judío liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁴teh³i³ a³ma²taun³² hain⁴, a⁴sagh⁴³i³: ―Hniah³ júanh²ˉ³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹pa², quie¹ nia² jnie³² i⁴lang⁴³ a³ñih³ hain⁴ jan³ a³ren³ chie³².

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More