SAN LUCAS 16:30

30I² a⁴juah⁴i³ ne⁵: “Hnei³ a³don⁵ A³brang²³ neih³ˉ⁴, a⁵sia³ re³ la⁴ne³, i² juah⁴ne³ chie³⁴ jan³ a³si⁵hleh³² quieh¹i³ tionh² a³hyon⁴³ jen² a³jaun², leg⁴³ re³pa² li⁴sag³⁴i³ co³hei²tsei³ quieh¹ tionh².”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More