SAN LUCAS 16:7

7Con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, a⁴sagh⁴³i³ i²jan³ liah⁴: “I² hnei³ ne⁵, ¿conh⁴ renh³ˉ³ liah⁴?” I² a⁴juah⁴ a³ren³ hain⁴: “Nia⁴lo⁴ a²to³tyie¹ o¹m⁴ trigo pa².” Jon³ a⁴sagh⁴³i³: “I²la³pa² ra³ton³ conh⁴ renh³ˉ³; júan² hnei³ i²con³ i⁴hm³⁴, jon³ tienh³²ˉ³ quie⁴ a²sa⁴tei⁴³ nia⁴lo⁴ i⁴renh³ˉ³.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More