SAN LUCAS 5:1

1Con³ jm² ma²hein² Jesús quien¹i²jm¹ jm³ñei³ Genesaret, ta² jeun⁴³ chie³ a⁴tyie³⁴ hlonh²i³ i⁴si³caunh⁵i³ ta⁵li⁴hnai³, a³hnie³⁴ nau³⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More