SAN LUCAS 5:21

21I² jon³ a⁴júan⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³ co³hei²tsei³ tionh² jian²³ chie³ fariseo, a⁴juah⁴i³: “¿Hain³ chie³ ne³ sa⁴jieh⁴ tsei⁴³ hleh² jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹? ¿Quie¹ hain³ ma⁵li⁴hain³⁴ chie³² quieh¹ chie³? Jan³ Jon⁴dai¹pa².”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More