SAN LUCAS 5:3

3I² Jesús ne⁵, jon³ a⁴hei³⁴i³ joh⁴³ con³ a²úan⁴³ jon³, i⁴jon³ i⁴quieh¹ Si²úan¹, jian³ a⁴sagh⁴³i³ Si²úan¹ i⁴hag³⁴i³ meih³ jo³² ta⁵yi⁴jo²³. Jon³ a⁴cua⁴i³ joh⁴³, a⁴heh³i³ chie³ a³jeun⁴³ hain⁴ i⁴ua²cua⁴³i³ joh⁴³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More