SAN LUCAS 5:33

33I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²: ―¿I² e⁴le³⁴ queuh³ hangh² chie³ quianh³ˉ³ ne⁵? Quie¹ chie³ quian¹ Juan³ Tei³² jian³ fariseo tionh², con³ ta¹ júan³i³ he² i⁴sa⁴queuh³i³, jian³ hlion⁴ nie⁴³ mh²i³ Jon⁴dai¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More