SAN LUCAS 5:7

7I² jon³ a⁴júan⁴i³ lei³ jeu³ si¹cúa³ i²con²³ a³jian²³i³ a³tionh² a²úan⁴³ i²con³, i⁴jia²³ a³hain⁴ i⁴ma⁵ho³² quieh¹i³ tionh². Jon³ ua⁵han²i³ tionh², jian³ ma⁴canh³i³ li⁵teun⁴ a²úan⁴³ jon³ jon⁴³júa³², i⁴ma³li⁴hon³⁴ júah³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More