SAN MATEO 12:15 | I² con³ma²ra⁵ñi³ Jesús nei² jon³, jon³ ua⁵hag⁴³i³ i²jon³, jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ua⁵han² coh⁵cah³²i³. Jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³hain⁴.
Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More