SAN MATEO 12:25

25Jian³ si²ñi³ Jesús co³hei²tsei³ i⁴ti²júan³i³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―La⁴jeg³⁴ nación i²si³tang⁴ chie³ i⁴tionh²i³ ma⁵quein²³ jo³², tyan⁴³i³; jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³ jian³ o⁴ jauh³² i²si³tang⁴i³ sa⁴li⁴úan⁴i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More