SAN MATEO 12:4

4Quie¹ a⁴hei³⁴i³ jauh³² quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ hen² i⁴sa⁴ra³cúa²³ i⁴queuh⁴³ Da³vei²³, a⁵ga⁴ a³ma²jian²³i³ liah⁴, quie¹ jmah³ m³chie³pa² tain⁴³ queuh³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More