SAN MATEO 12:7

7Quie¹ ra³juah⁴ ra³sag²: “Quie¹ hno⁵ˉ⁵ i⁴li⁴ñeih⁴ hoh⁴³ˉ³, a⁵jon⁴³ i⁴jangh¹ˉ³ jah⁴ i²con²³ˉ⁵.” Quie¹ juah⁴ne³ ma²ra⁵ñih¹ˉ³ henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ ne³, a⁵sia³ ma²si²henh³²ˉ³ a³sa⁴ren³ chie³² tionh².

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More