APOCALIPSIS 13:1

1Jon³ a⁴no³⁴ˉ⁴ je¹ o¹sag² quien¹ jm³ñih¹, i² jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴ a⁴hyon²³ jan³ jah⁴ nau³ jm³ñih¹, a³tyi¹ quie³⁴ ma³tyi² jian³ quia³⁴ ma³jeu²³i³, jian³ ma⁵con³ corona hei¹ ma³jeu²³i³, jian³ ra³ton³ ma³tyi²i³ con³ jm³i⁴sain³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More