APOCALIPSIS 13:14

14Ma³can³i³ a³tionh² cuah³²húa³⁴ con⁴juah⁴ heih⁴³ i⁴a⁴hyei⁴i³ i⁴júan³⁴i³ ua³júah² ta⁵nei² jah⁴ nau³ hain⁴, jian³ sagh⁴³i³ chie³ i⁴júan³⁴i³ con³ nioh⁵ quieh¹ jah⁴ nau³ a³ra³gmh⁴ a²ñi²tag⁴ jian³ a⁴huan⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More