APOCALIPSIS 14:11

11Jian³ o¹ñi³² i⁴húa³⁴ i²can²³i³ ma²eu⁴³ jon³, húa³⁴ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, quie¹ la⁴húa²³ la⁴jm²³ can³⁴ a³ma³con⁴³ jah⁴ nau³ hain⁴ ma²eu⁴³ jian³ ma³co⁴³i³ nioh⁵ quieh¹i³, jian³ quian³i³ marca quieh¹ jm³i⁴sain³i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More