APOCALIPSIS 14:3

3Jian³ ti²he²³i³ con³ seun²³ hm³⁴ ta⁵nei² a²ma³sei² tyein² jon³, jian³ ta⁵nei² li⁵quin⁴ a³sian³ hain⁴, jian³ a³don⁵ hain⁴ tionh². Jian³ i¹jan³ a³sang²³ sa⁴li⁴ma⁵tang²³ seun²³ jon³, quie¹ jmah³ nia⁴lon⁴ ni²tsain¹ to⁴lo⁵quin⁴ mai²³pa², a³a⁴lon⁴ jen² a³tionh² cuah³²húa³⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More