APOCALIPSIS 14:8

8Jon³ ŋo³⁴ i²jan³ ángel coh⁵ jon³, juah⁴i³: ―Ma³ua⁵hain⁴pa², ma³ua⁵hain⁴ je¹jeu³ júah³ Babilonia, quie¹ a⁴júan⁴ jeu³ jon³ i⁴ra⁵can³ tsei⁴³ la⁴jeg³⁴ nación i⁴ta⁴canh¹i³ chie³² liah⁴i² ta³canh¹i³ húan⁴i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More