ROMANOS 16:23

23Jian³ sain³ Gayo jau²³ i⁴tyon²³ tsei⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, a³hain⁴ a³quieh¹ jauh³² cua³²ˉ⁴, jian³ a³cúa²³ jauh³² i²con²³ la⁴jang³⁴ cuah³. Jian³ sain³ A²ra² jau²³ i⁴tyon²³ tsei⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³, a³lang⁴³ a³hie³ o¹cau³² quieh¹ jeu³ la³, jian³ sain³ Cuarto reunh⁴ˉ¹ jau²³ liah⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More