ROMANOS 16:5

5Jian³ sain³⁴ˉ⁴ jau²³ i⁴tyon²³ tsei³⁴ˉ⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ cuah³ a³ŋangh³ jauh³² quieh¹i³. Jian³ sain³⁴ˉ⁴ i²con²³ Epeneto a³reunh⁴ˉ¹ a³hno⁵ˉ⁵ liah⁴, quie¹ hei⁴ pi²³i³ ñeih³² ra⁵hain⁴ i²con²³ Cristo húa³⁴ Acaya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More