1 KORENT 6

1Arko ake t'aruun kajamoorut n'ake yooŋ ti kéeyilene ku, buŋ b'ayino fu bija ne o t'ejoonana kéeyilenut keejoonaniin, eefin eewas bija ne o ti bakan k'Atambatun akino ku? 2Árimeyiit kaanuku bakan k'Atambatun akino ku kaja fu kajoonan bakate ku t'etaam i? Abe arko aruun ariware fu kajoonan bakate ku t'etaam i, n'áriyiniaati fíya kajoonan beeŋaaŋut bu kabaju éñjeriŋ? 3Árimeyiit me kaanuku úne kajoonan yooŋ humuum emalaka i? Náami buroon bite bu hahiye n'úyiniaati bo? 4Abe arko árijamooraariit te bo, iŋi naŋ n'af'arija bija t'ejoonana k'árimeyie kaanuku kéeyilene ku kajokutiin doon fe? 5Iisok bo, man at'arifuño? Butum átumbut abaj t'aruun mayet an éewasie éeyinie kákotin bákasuba kéeyilene keejamoorut? 6Jeh! An éeyilene n'aja atinan áwiyo éeyilene, abe yooŋ ti kéeyilenut ku, bondu fíya buwarawar kabaju? 7Bare kajamooraate koonuun ariyak aŋ'ariŋes ejoonana, kúwufoorawufoor kaanuku arineyaney tiis. An af'áhinuun meejakut, man yooŋ n'ákuwatuun, ho húkoyie n'ariwaso iyu. 8Bare fu hahiye aruun af'árihin bakaaku meejakut, aruun af'árikuwatiin yooŋ, abe bakanuun kéeyilene ku k'af'arinij ii tu boko! 9Árimeyiit kaanuku kiŋki káhin meejakut mu iti kamaat hikee ti Jáyi jite Atambatun? An atum'abuutuun: kiŋki kafurukato, n'ewaasena i, ni kiŋki kaŋot ni bakan ki kaseñeit ku, ni kiŋki kaŋot ániine n'ániine, 10nu búkuw bu, ni kiŋki kamero buroon bite bakaaku, n'éwusana i, ni kiŋki kasok ti bakaaku, ni kéejubut ku, bokondu fe iti kamaat hikee ti Jáyi jite Atambatun. 11Iye i bakaake t'aruun káyemie fu hítiyar hu. Bare wuhoofoor woonuun wuñaweeñaw akuur but, árikajineekajin bija t'Atambatun, arijokeejok bakan kéejube hágila Atambatun tu huruwu hite Anahaan u Yesu Kiris, nu Búwejet bite Atambatun ite úne. 12Bakaake t'aruun iŋi kaane káyinooni káhinu beetoofiin bu. Nu múniyo, bare bíreyiiit bijake fu t'aruun. Íñje yooŋ íyinooni kaanu: «Íyinooni káhinu beetoofam bu», nu múniyo, bare it'iwas doon fe déekiniam. 13Aŋ'ariene yooŋ: «Maanu wúhineehin bija ti har, abe har n'áhinee bija ti maanu.» Nu múniyo, bare hike hunak Atambatun kábuju muroon mondu t'ésuba te mo. Sini site s'úne bare síhinutee bija bufurukato: síhineehin bija t'Anahaan u, abe Anahaan u af'asaan so doon di sisawulee du. 14Atambatun eeritane u Anahaan u t'eket i, o yooŋ karitan úne te yo ni sembe soone. 15Árimeyiit me kaanuku ti Kiris ti sini soonuun sujokoore fu? Ajakeejak fíya an n'ásik eni yeene yi Kiris akino i eeja eesaan yo kiŋki kafurukato? Mayet fu! 16Bare me árimeyiit kaanuku an af'aŋot n'anaare eefurukatee, káyemia t'ésubaiin eni efeeneŋ? Ábuki Míkiñjin mu meenaan: «Ániine af'aŋot n'anaare, káyemia halan hifeeneŋ taŋ.» 17An bare af'ásik enio asaan Anahaan u, áhina ne o búwejet bifeeneŋ. 18Aritey bufurukato bu! Ábuki kaahoofoor kondu kihaŋahaŋ waawu fe kabuusatan eni. An af'aŋot n'an i kaseñeit, ahoofoora humuum t'enio. 19Árimeyiit kaanuku sini soonuun seemo fu enuuf ite Búwejet Beenabe bu, Búwejet beeemo bu t'aruun b'Atambatun awunuun bu? Árikiniit sini soonuun: 20Atambatun ajaamajaam ahahee kaanuku eejoohenuun. Náami ariwarawar kánikan Atambatun ni sini soonuun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\