1 PIYEER 1

1Íñje Piyeer, apotor ite Yesu Kiris ikiñje fee bakan k'Atambatun ajifane ku, keeyisaloolee ku tu búsuk bite bu Pont, ni bite bu Galasi, ni Kapadoos, n'Asi, ni Bitini. Baabu t'áruuniit. 2Atambatun Faaf u ajifanuunjifan aliik naane t'afiye du asok. Búwejet boone bíhinuunhin áriiyemi bokoone ku kaanuku áriijeŋgin Yesu Kiris, abe halan hoone nu hukuuranuun. Atambatun aja ahaŋuun kásoniyan, abe n'awunuun yooŋ káasuumaay keefame-fam. 3Úsokoroor Atambatun Faaf ite Anahaan ite úne Yesu Kiris! Ti kajaku koone kómbokun ku k'áwufoore ku úne, awunawun úne buroŋ bíyeni h'aritane hu Yesu Kiris t'eket i. Iyu u úbaje fu eyakar yéeketaariit, 4abe úmoomi kaanuku úne kákini buroon beejake b'Atambatun anaŋe bu bija ti bakan koone. Buroon bondu biyinaat búbujo, biyinaat kabuubat, biyinaat yooŋ bútowuto. Atambatun anaŋanaŋ bo tu bufor bu bija t'aruun. 5Naane aamo i áriyilenayilen te o, o kajukaruun ni sembe soone kaanuku eebin eefakanuun. Bondu kámeyiee tu hunak hiraanu hu. 6Kikawuun kutoof tu bondu, hutoof hahiye ariwarawar kátaañian tu kunak keefamut iŋ'ite sílaam sánosan. 7Sílaam sondu site kajuku man káyilen koonuun kite nu múniyo man yooŋ. Éwurus áyinooniee kábuju, bare ti sineemak t'af'ajukee man ejakajak. Iyu yooŋ i káyilen koonuun keehaŋe ku éwurus ifi kiŋesee ti sílaam sánosan, t'ajuk man kiyanayan. Náami hunak hi Yesu Kiris áŋaasin hu, Atambatun kasokorooruun, n'ánikanuun, abe n'asaluun. 8Naane árimusut i kajuku Yesu fe, árimaŋiomaŋi; naane árijukaariito i hahiye fe, áriyilenayilen te o. Iŋ'ite ho hi kikawuun kutoofe fu dómbokun; kútumb kutoof kusooñen an ayinaat ko kasoku ni kirim. 9Ábuki aruun bokondu ti kabaju hisiibanu hite káyilen koonuun: ho heemo fu kafaku kite siyaan soonuun. 10Kóŋkeyin, eyiŋana yite Atambatun kaŋesaŋes, abe ni kanewenoor keejuk buŋ b'Atambatun aja fu kafakan ésuk i. Kasoŋka busok buŋ b'Atambatun aja fu káwufooruun kajaku koone. 11Búwejet bite bu Kiris búmoomi tu boko, abe busoŋka busok sílaam s'aware su kajuku, nu buroon béewarie-warie beeja bu káseina. Eyiŋana yendu ni kaŋes yooŋ kámeyi kaakaŋ, nu buŋ bu bondu bija fu kabaju. 12Atambatun n'áwufoor eyiŋana yeene aaniin hirim h'asaaniin hii bíjaiit tu boko, bare bija t'aruun. Hahiyu kiŋki kawaare Hirim Heetoofe hu kasokuunsok hirim hondu ti sembe site Búwejet Beenabe bu béeboñinee bu huta hu t'etiir. Abe humuum emalaka i kámaŋamaŋi kámeyi bondu. 13Arifare ariwasan. Arijok kikawuun, abe n'arinaŋ eyakar yeenuun fe ti káasuumaay k'arija ku kawuniee kane Yesu Kiris áŋaasin. 14Árijeŋgin Atambatun, abe atum'aribatikan siheluun tu wúfaŋi woonuun wute wu ti hítiyar hu t'árimeyioorut múniyo mu. 15Bare áriyemi bakan keenabe ti máhinar moonuun, naane Atambatun eeruwuun u anabe i yooŋ. 16Múniyo Atambatun aanaan ti Míkiñjin mu: «Áriyemi bakan keenabe, ábuki íñje inabanab.» 17Aruun ti kalawu, aŋ'ariene Atambatun «Faafa». Bare aŋ'ajoonan kúŋgowulan ku fe aliik huruw tu doon d'aroke du, abe ásokumaariit. Iŋ'ite ho aamo fu tu kunak keeŋeñenuun ku t'etaam i, áriwufoor ti máhinar moonuun naane arijoko i nu sumoŋu súsuba. 18Árimoomi bajaam beejaamee bu kaanuku ariifakanee tu buroŋ beebajut bii éñjeriŋ, bi sifaafuun kómbokun kátifenuun bu. Bijaamutee nu buroon béefiyaariit naane sírirem, man yooŋ éwurus. 19Aaa, arifakaneefakan ti kaasarah kómbokun kite ku Kiris, éeyemie u naane ametek éewere kák, abe doon durkuto. 20T'etaam i éwuwanoorutee n'Atambatun ajifano fu, abe afeeñafeeñ uŋu hoonuun hu tu kunak konde keeemo ku kiraanu ku. 21Te o t'af'ariŋaas áriiyilen t'Atambatun éeritanno u t'eket i, abe n'áhino éenik. Iyu a ariyite fu káyilen koonuun, n'eyakar yeenuun fe arinaŋ t'Atambatun. 22Arikuuranoorakuuranooro aŋarkeyi naane árijeŋginajeŋgin múniyo mu. Iŋ'ite ho h'árimaŋie fu bakatuuun kéeyilene ku. Náami árimaŋioori dómbokun siheluun síhabanein. 23Aribukeebuk ti kátiyar; káanukiiit kúŋgowulan kite kaketu kubukuun, bare Atambatun éeketaariit u abukuun fu. Áhinahin bondu ni hirim hoone heeroŋe hu, abe híhabanaariit yooŋ. 24Ábuki Míkiñjin mu meenaan: «Kúŋgowulan ku fe kámoomi naane mahos, abe káwari kooniin naane éfuloor ite ti kitaaŋaat ku; mahos iŋi misay, éfuloor eŋ'eney, 25bare hirim hite Atemit hibaa káyemi.» Hirim hondu heemo fu Hirim Heetoofe h'arisokee hu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\