1 PIYEER 2

1Náami hahiyu ariwas bánafut bu, ni haajuus hu, nu butuuko bu, ni baabet bu, nu husoku hu ti bakan. 2Áriyemi naane bilekej: naane ii kámaŋi miin mite síñaayiin, árimaŋi yooŋ ko kireyi fe míis meekuure mite Hirim hite Atambatun, man n'árijuw mo ariihaat, abe n'arifak. 3Ábuki Míkiñjin mu meenaan: «Arijukajuk buŋ b'Atemit ajake fu ariike.» 4Áritofin ariiloh Anahaan u, eeemo u ejuju yeeroŋe i. Kúŋgowulan ku káfiitenafiiten yo, bare Atambatun n'ajifan yo, ábuki te o ebajabaj éñjeriŋ. 5Áritofin man aruun yooŋ n'ariyitee naane bujuju beeroŋe, bija tu kunut kite enuuf ite Búwejet Beenabe bu. Aruun káyemi toko eja yite esaraha keenabe, aŋ'aribin arisarah naane Búwejet bu busokuun i, abe Atambatun n'aŋ'asa wo iŋ'ite hu Yesu Kiris. 6Ábuki Míkiñjin mu meenaan: «Arijam! Ijifanajifan elaaliñj yeebaje éñjeriŋ, abe iisiiŋan yo Siyoŋ yéeyemi meeyane mite enuuf i; an éeyilene u te yo at'afuño hikee.» 7Elaaliñj yendu ebajabaj éñjeriŋ yómbokun t'aruun kéeyilene ku. Bare ti kéeyilenut ku, «Elaaliñj i y'enuta i káfiitene i yéeni, yo esooñe fu éyemi meeyane mite enuuf i.» 8Nu busooñ busokee toko kaanuku: «Ejuju yendu ef'ékinineŋ ésuk i n'ébiŋan, elaaliñj yendu ef'ékinineŋ ésuk i n'eney.» Ésuk i kábiŋanabiŋan ábuki kateñekateñeko káyilen ti hirim hite Atambatun, abe bondu bifiye fu buwariin kabaju. 9Bare aruun, aruun ariemo fu eheet yeejifanee i, aruun ariemo fu esaraha i bakate ku Atambatun Áyi u, aruun ariemo fu ésuk yeenabe i, aruun ariemo fu bakan kite Atambatun. Arijifaneejifan kaanuku aŋ'aribin arisok buroon béewarie bu b'Atambatun áhine bu, akina eeruwuun u kaanuku áriinuutin t'ébaani i, ariibin ti meejaaŋe moone méewarie-warie mu. 10Hítiyar hu áriyemiit bakan bakate Atambatun, bare hahiyu áriyemia bakan koone; hítiyar hu Atambatun ayubiyenutuun yéeni, bare hahiye ayubiyenuun. 11Kújakuwe, aruun k'ímaŋie-maŋie ku, aruun keeemo ku emoosoora t'etaam ye abe yooŋ at'arifiyo, waasuun, ariwas wúfaŋi weejakut wu, ábuki uŋu wutiik n'aruun. 12Buroŋ boonuun t'etut kéemeyiit ku Atambatun bíyemi beejake. Hutoof yooŋ iŋi kasok t'aruun hahiye kite aruun aŋ'árihin beejakut, boko bare bibin kajuku buroon beejake bu bamb'árihin, abe boko kasokoroor Atambatun hunak h'abin hu. 13Árijeŋgin saama náami aseef iŋ'ite Anahaan u, naane áyi ómbokun u, eeemo u hikaw hite eseef i fe, 14n'éguwernoor i yooŋ kaŋk'aboñ keeja keejoŋooran kéenijaariit ku ajakee, man yooŋ keeja keesokoroor kiŋki kanij ajakee. 15Ábuki fu Atambatun ámaŋamaŋi aŋ'árihin ajakee, ñutum ñite keesoŋotee ku kéemeyiit ku doon ñeekumbo. 16Buroŋ boonuun bíyemi bite bakan keenuute tu húsukateenaate. Bare atum'ariyinoor n'ariene makamu ariroŋut búsukateen, áriyinooni kánuusu kunoŋk keejakut. Arinij naane eroka bakate Atambatun. 17Árijeŋgin kúŋgowulan ku fe, árimaŋi bakatuuun kéeyilene ku, arijok Atambatun nu sumoŋu súsuba, abe n'árijeŋgin áyi ómbokun u. 18Aruun eroka i, árijeŋgin bakan ku kaŋk'arirok tu boko, abe n'arijokiin nu sumoŋu súsuba. Káanukiiit keetoofe ku abe ni káneeni barebare, bare bija yooŋ keetoofut ku fe. 19Múniyo af'arijuk sílaam seewarutuun kabaju, abe n'aŋ'árimuñ iŋ'ite h'Atambatun, bondu bijakajak faa. 20Af'aritin, abe n'árimuñ boko ti kámiñu koonuun, aañ ayakuun fu kasokoroor? Bare n'arifin árihin beejake, abe n'árimuñ boko ti kámiñu koonuun, bondu bijakajak faa t'Atambatun. 21Iŋ'ite hu bondu h'Atambatun aruwuun fu, ábuki Kiris humuumo ajukajuk sílaam uŋu hoonuun hu, áwufooruunwufoor yooŋ bítim bu kaanuku man n'arisao ti hiñaawu. 22Ámusut káhinu kaahoofoor, abe haajuus yooŋ húmusutee kajamu tu butumo. 23Hi kálafatino hu, anukanut; h'ajuke hu sílaam su, anuurut t'an, bare ásikasik eyakar yeene anaŋ t'Atambatun aa ajoonan ajoŋooree. 24Akina t'ekuruwa i, ayitayit t'enio wuhoofoor wute w'úne, kaanuku man n'úwasoor ni kaahoofoor ku núuyooso tu buroŋ beejoŋoore. Hee, iŋi busontaay bite bu Kiris h'aribaje fu káasuumaay. 25Ábuki fu árimoomi yéeni naane bíkarniina béetowutee, bare hahiye áribatikannee t'ahaawa u aa ajukaruun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\