1 TIMOTE 1

1Íñje Pool ikiñje fee, íñje apotor ite Yesu Kiris naane t'Atambatun Afakana ite úne, ni Yesu Kiris eeemo u eyakar ite úne kasoke du. 2Íñje íkiñjini fee awe Timote i ijoke u naane añiam ite nu múniyo ti káyilen ku. Atambatun Faaf u, ni Yesu Kiris Anahaan ite úne kaja kásoniyani, ni kayubiyeni yooŋ, abe ni kawuni káasuumaay. 3A̱riiko Efees naane ibine i isoki íñje ti bija bu Maseduwan. Bakaake bokondu baabu iŋi kaliiken ésuk i beenooto bite nu múniyo. Á̱haminiin ayanee man ni karaan. 4A̱aniin kawas kúsuwanooru kondu, ni kájatinanoor kite kuruwu kite sifaaf su kéehabanaariit kii. Bondu fe iŋi bíyitin síjeeŋoor. Búyokunanaariit an éehin burok bite Atambatun, beeemo bu iŋi bíhinee ni káyilen. 5Káyeegal kondu kite káhinu kéeyilene ku kéemaŋioori kámaŋi kéenuutina t'ehol yeekuure, nu búwejet beejake, ni káyilen keeyane. 6Bakaake káwuŋgawuŋg bondu kiñaawu, abe iŋi kayiil ti báhamin beeñunut. 7Iŋi kaane boko kaamo eliikena ésuk i eluwa yite Atambatun, bare naane káwoolue i kikawiin fe, kájokaariit naŋ n'ifi kasok, kámeyiaariit yooŋ bimbi kaliiken ésuk i. 8Úmoomi kaanuku eluwa yite Atambatun ejakajak t'ésuk i káhine yo ajoŋooree. 9Bonde b'úware fu kámeyi: eluwa áhinaariitee bija ti kéejube ku. Aŋ'áhinee bija ti ñatuuk ñu ni kéejamaariit ku, kéenafute ku n'ehoofoora i, keeteñekee ku Atambatun nu doon fe deenabe, ni kiŋki kayool sifaafiin man yooŋ síñaayiin, ni kiŋki kayool an. 10Aŋ'áhinee yooŋ bija ti kiŋki kaŋot ni bakan ki kaseñeit, ni kiŋki kaŋot ániine n'ániine naane ániine aa aŋot n'anaare, ni kiŋki kajoohen búsukateen bu, n'ejuusa i, ni kiŋki kaseede bite haajuus hu, ni kiŋki káhin baabu buroon fe beewayee bu ni b'ariliikene bu bite bu nu múniyo. 11Beeliikenee bondu, bondu ti Hirim Heetoofe hu h'isaanee hu, heesoke hu bite b'Atambatun éenike u, abe n'ajak. 12Íñj'endu ti kaanu Yesu Kiris Anahaan ite úne eyeehen, akina eewunam u sembe íihin burok boone. Íñj'endu ti kaanio eyeehen naane ajokam i an éejube, abe n'ajifanam iirok bija te o. 13Hítiyar hu, iŋ'isok te o beejakut, iŋ'ílafatino yooŋ, abe n'iŋ'íhihinoor bakan koone. Bare Atambatun ayubiyenamyubiyen, ábuki ámoomi kaanuku bimb'íhinaani fe, ti kámeyiaate, abe íyilenut yéeni ti Kiris. 14Atemit ite úne ásoniyanamsoniyan dómbokun iyak ibaj káyilen, abe n'ímaŋi yooŋ húŋgowulan ni kámaŋi kéenuutina ti Yesu Kiris. 15Hirim h'ija hee kasokii héewoore, abe huruw fe awarawar ho kanaŋu ti hikawo: Yesu Kiris abinabin t'etaam ye kaanuku eefakan ehoofoora i. Íñje ihaŋiin fu kajakaate fe, 16bare Atambatun ayubiyenamyubiyen. Ámaŋamaŋi kaanuku Yesu Kiris éewufoor t'íñje, íñje eeemo u átiyar ite ehoofoora i, buŋ b'af'ámuñ ariike. Áhinamhin bondu kaanuku man bakaaku ni kabin káyilen te o, abe ni kabaj buroŋ béehabanaariit bu. 17Úsokoroor Áyi ite u hiraanu, abe n'únikano bija bandoor, akina Atambatun afeeneŋ u taŋ, éeketaariit u, éejukaariitee u yooŋ! Amiin. 18Áñuumo Timote, bonde b'isejani fu. Bo bifeeneŋ bu ni b'eyiŋana yite Atambatun kabine bu kasok kóŋkeyin t'awe. A̱jok te bo man n'á̱yini kátuumu étuum yeejake i 19ni káyilen, n'ehel yooŋ yeekuure. Bakaake kateñekateñeko káhinu naane siheliin susokiin i ayak abin áami káyilen kooniin kúbujaa. 20Eraab ite Himeneiin n'Aleksandur k'ísike ku isaan Setani. Iyu, n'iŋi kaliiken kawasu kálafatin kite Atambatun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\