EPOTOR 26

1Agiripa n'aane Pool: ---Á̱yinooni káhamin a̱aramooro. Náami Pool eeyit emoŋio, abe n'akam kaanuku eeramooro. N'aane: 2---Maan Agiripa, hikawam hutoofa úmiye dómbokun naane isiiŋee ee hágilai iikami bite biramooro búuma, ti b'Esuwif i kasejanam bu fe. 3Ábuki á̱moomi akuur but ejoosan ite Esuwif i fe, ni bimbi bíkinineŋ ni kábajoorin. Íñj'endu ti kalawii, waasi, a̱beben tíŋ a̱ajamatanam. 4«Esuwif i kareyi fe kámoomi hunoŋk húuma huta hu íñje añi. Kámoomi naane iriikee i ni bakan kúuma, ni Serusalem yooŋ huta hu ti kájabina ku. 5Kámoomiam afiyee, abe káyinooni biseede tu hutoofiin kaanuku íñje, uni iriemo fu n'Efarisiyeŋ i, abe bítim bondu bihaŋe fu kaniŋu t'uni. 6Abe hahiye, íñj'endu ti kajoonanee aŋarkeyi naane iyakarayakar ti bike báhamin b'Atambatun abine asok sifaaf uni. 7Sunuuf su sumoŋu nu súsuba site s'Israyel sondu ti kalawu Atambatun kaajiŋgan ni káajiim, ti kayakar kaanuku so kajuku bo. Maan, eyakar yendu ékinineŋe fu Esuwif i ni katinanam! 8Atambatun aŋ'aritan keekete ku. Iŋi naŋ n'aruun Esuwif i af'ariene biyinaat kabaju? 9«Íñje humuumam ijabajaba iyinoor n'eene íihin wáhowah íisokum huruwu hite Yesu ite u Nasaret. 10Bo b'íhine fu Serusalem. Eseef ite esaraha i kawunamwun sembe, abe n'ijok bakan keehooje bakate Atambatun ikul. Abe ifi kaane kawareewar kayoolu, n'iŋ'eene yooŋ hee toko. 11Iŋ'ifand káhinu kéehihinooree ti ñáalawum ñu, kaanuku man ni kawas káyilen kooniin. Hiiŋam hihaŋahaŋ kásufu tu boko isooñen n'iŋ'iŋ'inabaniin ti kikinu keekambe-kamb.» 12Pool n'asooñ aane áyi u: ---Iyu i ísitine fu kaanuku iija Damas. Eseef ite esaraha i kaboñamboñ bo, abe hikawam hiyaŋgayaŋg ti sembe si kawunam su. 13Maan, ímoomi ti bija bu areeŋ kaajiŋgan ku, n'ihaŋ ijuk meejaaŋe méenuutina t'etiir bufor bu, meehaŋe mite taanak tu. Ni mijaaŋanam, íñje ni bakanam k'iririboore ku. 14N'iriney irireyi fe, abe n'ijam kaaji ni kíhamin n'íñje ti kiarameyeŋ keene: «Sóol, Sóol, iŋi naŋ n'á̱hihinoor fee n'íñje? Awe aŋ'a̱tandarisan fuufu, naane enuk yeefaye egol ite ate te yo.» 15N'íkandijen eene: «Kame awe a̱amo fu aañ, Anahaan u?» Anahaan u n'ásafin aane: «Íñj'eemo fu Yesu aa á̱hihinoor. 16Bare a̱rito a̱asiiŋo, ábuki ifeeñafeeñ t'awe kaanuku íihini á̱ayemi aroka úuma. Awe káyemi aseede úuma, aŋ'a̱bin a̱sok bakaaku buŋ b'a̱jukam fu úmiye ariike, ni b'ija bu kasooñu íwufoori. 17Íñje karamii t'Esuwif i, ni ti baabu biheet t'ija du kaboñii. 18Iiboñi a̱aja á̱feŋgin ñíkiniin, abe n'á̱nuutanniin t'ébaani i keebin ti meejaaŋe mu. Boko kánuutina ti sembe site Setani keebin t'Atambatun. Ifi káyilen t'íñje, wuhoofoor wooniin n'uŋu wuboŋketee, abe n'iŋi káyini kareyi ti bakan kite Atambatun.» 19Pool n'asooñ aane: ---Maan Agiripa, náami bondu beefeeñam bii béenuutina bu t'etiir bufor bu, iŋesut biteñeko káhinu naane busokam i. 20Ijabajaba iwaare bakate ku Damas, ni bakate ku Serusalem, ni bakate ti kikinu kite Súde fe, nu tu búsuk bite yooŋ kéemeyiit ku Atambatun, iŋ'eeniin kawatanooro wuhoofoor wooniin kéewuŋgan inde Atambatun, abe ni kanij ajakee kéewufoor kaanuku kawayaa. 21Bondu bíkinineŋe fu Esuwif i ni kajokam íñje t'Enuuf ite Atambatun, abe ni kaŋesam kayoolu. 22Bare Atambatun ondiam ti karamu bija tu hunak hite úmiye, abe íñj'ende yooŋ kep ti kaseedoo t'ésuk i fe, ti bakan kómbokun ku bibin yooŋ t'eraan i. Isokut bike beewayee ni b'eyiŋana yite Atambatun, nu Moyis kasoke bu kaane bo kabaju: 23kaanaan Afakana u kajuku sílaam, o yooŋ aja fu káyemi átiyar u ti bíriteina bu t'eket i, abe o káwufoor Esuwif i ni baabu biheet meejaaŋe mite káasuumaay ku. 24Pool ondu ti báhamin bu kaanuku eeramooro, Festus n'ataŋk aane: ---A̱wenawen fu Pool! A̱haŋahaŋ kajaŋga a̱sooñen n'a̱wen! 25Bare Pool n'aano: ---Maan, iwenut. Kirim k'isoke ku kite nu múniyo, abe keejoŋoore. 26Áyi u Agiripa ajamajam bonde; iŋ'ite ho i hikawam hiyaŋge fu, íiyini káhamin ne o. Bukuuramkuur kaanuku ajamajam bo bireyi fe, ábuki t'álooseit ti bibaje fu. 27Maan Agiripa, á̱yilenayilen b'eyiŋana yite Atambatun kasoke bu? Ímoomi kaanuku á̱yilenayilen bo! 28Agiripa n'aane Pool: ---Butum á̱maŋamaŋi káhiniam íiyemi Akarjen ahil iye? 29Pool n'aano: ---Ahil iye man yooŋ n'afiyee, íñj'endu ti kalawu Atambatun, isokut kaanuku bija t'awe unooni, bare bija yooŋ ti keejamatan kee úmiye t'íñje fe, man n'áriyemi naane íñje, abin aŋeñen ti ñaasel ñonde! 30Náami áyi u, n'águwernoor u, ni Berenis, ni bakaaku kéeyemie ku toko fe ni karito. 31Hi kanuute hu kahaban, n'iŋi kaanoor: ---Ániine ondu áhinut beejakut beeware kákinineŋ n'ayoolee, man yooŋ n'akulee. 32Abe Agiripa n'aane Festus: ---Arko yéeni am aanut fu ámaŋamaŋi áyi ómbokun eeemo u Rom ajoonano, n'aŋ'awasanee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\