ESUWIF 1

1Hítiyar hu, Atambatun áhaminahamin sifaaf úne kómbokun, áŋaasann bo t'eyiŋana yeene; áhaminiinhamin kuhooj ti sifasoŋ seewayee. 2Bare tu kunak konde keeemo ku kiraanu ku, áhaminahamin úne áŋaasann bo t'Añio. Te o t'Atambatun aŋaase fu éewuwan dóonodoon fe, o yooŋ a ajifane fu kaanuku eebin éekini doon areyi fe. 3Meejaaŋe mite kániku kite Atambatun mujukanajukano te o. Akina átumbe fu áyemi búnokoorum bite Atambatun, abe akina áyekane fu dóonodoon fe ni hirim hoone heebaje hu sembe. H'aamo hu akuurana kúŋgowulan ku tu wuhoofoor wooniin ahaban, n'ariiko t'etiir bufor bu inde baatos Atambatun eehahe u. 4Atambatun áhinahin Añio eehaŋ emalaka i, naane yooŋ huruwu h'asaano hu hihaŋe i kooniin ku. 5Múniyo Atambatun ámusut kaanu hikee ake t'emalaka yeene: «Awe a̱amo fu Añi úuma, úmiye íñj'eemo fu Faafi.» Man yooŋ: «Íñje káyemi Faafo, abe akina káyemi Añiam.» 6Bare kóyin k'áboñina ku Añi oone átiyar u t'etaam i, aanaan: «Emalaka íima fe kájiŋgitan hágilao.» 7Bonde b'Atambatun afine fu asok t'emalaka i. Aanaan: «Íhinahin emalaka íima kéeyemi naane eyam; abe n'íhiniin kéeyemi naane sineemak, boko eroka íima.» 8Bare t'Añi u aanaan: «Awe Atambatun, híyiaate húuwe hisiiŋasiiŋo hiraanu, abe ho káyemi heejoŋoore júl. 9B'á̱maŋie bu beemo fu beejoŋoore bu, abe beejakut bu a̱huufahuuf bo. Atambatun, iŋ'ite ho h'Atambatun úuwe áyuuse fu ti hikawi éluuliin a̱atoofan. Iyu a áwufoore fu kaanuku ajokijok ahaŋ bakani.» 10Atambatun asooñasooñ aane: «Ti kájabina ku, awe á̱wuwane fu etaam i, awe Anahaan u, abe bufor bu yooŋ, awe a̱roke fu bo nu sumoŋii. 11Buroon bondu fe bútowuto, bare awe a̱baa káyemi. Bo búbujo naane wañ weehaane. 12Awe kaboonu bo naane wañ aa aboonee, abe awe katitu bo naane wañ aa atitee. Bare awe afeeneŋ u ko kireyi fe, abe buroŋ búuwe iti bihabano hikee.» 13Atambatun ámusut kaanu amalaka: «A̱riiko inde baatosam, ayak abin áami ikalaa enatoora íiwe tuus, awe á̱ayemi áyi u.» 14Náami emalaka i boko naŋ? Kareyi fe ñúwejet barebare, iŋi karok bija t'Atambatun. Áboñiniinboñin kaanuku iŋi kabin káyokunan keeyak ku bibin kafaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\