SAAŊ 13

1H'aamo hu memee efeet ite Kánuutina ku Esipt n'eŋ'eyooso, Yesu n'ámeyi kaanuku ewahatu yeene yite kanuutu ku t'etaam ye eeja t'etiir ti Faaf u ereeŋa. Afiyafiya ámaŋi bakan koone keeemo ku t'etaam i, abe n'ámaŋiiin bija yooŋ tu hunak hiraanu hu. 2Yesu n'eriboora yeene ni káyemi tu buñoofo éhijiima. Suda, añi ite Simoŋ Iskariyot, Setani káaheekin éefuwo wúkondin kaanuku eebin eejoohen Yesu. 3Yesu ámoomi kaanuku akina humuumo t'Atambatun t'ánuutina fu, te o yooŋ t'abatuko fu. Ámoomi yooŋ kaanuku Faaf u ásikasik dóonodoon fe anaŋo tu sumoŋu. 4N'arito ti káyemie du tu buñoofo bu, eenuutan kájufa koone kitiira ku, abe n'ásik ebara eeraato. 5N'áyunan móhujo ti hibeñuwar, abe n'ásit kañawu wuwot wute eriboora yeene. Ahaban, n'atot wo n'ebara y'araatee i. 6H'areeŋe hu Simoŋ Piyeer, áyin u n'aano: ---Anahaan u, awe a̱ja fu kañawiam wuwot? 7Yesu n'aano: ---Á̱meyiit b'íhin bee hahiye, bare awe bibin kajoku. 8Piyeer n'aano: ---At'a̱jam mo hikee awe a̱ñawam wuwot! Yesu n'aano: ---Ifit'iñawi wuwot, a̱roŋut kabaju t'íñje doon. 9Simoŋ Piyeer n'aano: ---Anahaan u, kame atum'a̱raan tu wuwot wu barebare; a̱ñawam sumoŋu ni hikaw hu fe! 10Yesu n'aano: ---An eeñawee ahaban asawuleit biñawo, kane arko am añawe wuwoto, ábuki akuurakuur but. Abe aruun arikuurakuur, bare árireyiiit. 11(Yesu ámoomi an eeja u kajoohen koone; ho híkinineŋe fu n'aane: «Árireyiiit arikuure fu.») 12Hi Yesu añawiin hu wuwot ahaban, n'asol kájufa koone, abe n'abatuko ariiko. N'aaniin: ---Arijokajok naane íhinuun i iye? 13Kaanuku ariiruwam, aŋ'arienam «Ámuse u» man yooŋ «Anahaan u», abe arikooŋakooŋ, ábuki nu múniyo. 14If'ija ayak abin áami iñawuun wuwot, íñj'eemo u Anahaan u, n'Ámuse u yooŋ toko, aruun yooŋ ariwarawar kañawoor wuwot. 15Íwufooruunwufoor naane ariware i káhinu kaanuku aŋ'aribin árihinoor iyu. 16Iisokuun bifeeneŋ bu: aroka ahaŋut an u t'aamo du tu burok bu, an yooŋ eeboñee ahaŋut an eeboño u. 17Makamu árimoomi bo, af'árihin bo, kikawuun katoofu naane. 18«Árireyiiit k'isoke fu, ábuki ímoomi naane k'ijifane ku kaamo i ariike. Bare beesokee bu ti Míkiñjin mu buwarawar kabaju. Meenaan: "An i iriñoofee u t'afeeneŋ ásokumam." 19Isokuun bo hahiye ti bireeŋoorut, kaanuku ifi bibin bireeŋ, n'árimeyi kaanuku "Íñj'eemo fu an eeemo u". 20Iisokuun bifeeneŋ bu: an af'ajok áwariee ake i iboñe, íñje a ajoke fu áwariee; abe an eejokam áwariee, an éeboñinam u a ajoke fu áwariee.» 21Hi Yesu asoke hu bondu ahaban, eholo fe n'ehabano. N'asok akuur but aane: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: ake t'aruun kásikiam asaan bakan. 22Eriboora i ni káheelinool kareyi fe, bare kámeyiit aañ i Yesu ámaŋie fu kasoku. 23Ake tu boko, ariboora u i Yesu ámaŋie-maŋie u, ariikariiko kaagoroor ne o. 24Simoŋ Piyeer n'ayito emoŋu kaanuku éekandijen Yesu aañ a asoke fu. 25Ariboora ondu n'ayaajo ti Yesu abe n'aano: ---Anahaan u, aañ a á̱maŋie fu kasoku? 26Yesu n'aano: ---Iilejan amburu onde tu mutob mu. An ija u kasaano, akina. Náami eelejan amburu u tu mutob mu, abe n'asaano Suda, añi ite Simoŋ Iskariyot. 27Hi Suda ajoke hu amburu u kep, Setani n'ayoosoo. Yesu n'aano: ---B'a̱ja bu káhinu, a̱moken te bo! 28(Mayet afeeneŋ ti kéeyemie ku toko tu buñoofo bu ajoke iŋi naŋ ni Yesu asoko fii. 29Makamu Suda af'anaŋ sírirem sooniin, bakaake tu boko n'iŋi kaane man Yesu ámaŋio kaanu aja ájoohenn buroon bi kasawulee bu bija t'efeet i, man yooŋ n'aja asarah keebajut ku.) 30Suda n'asa amburu u, abe n'aŋ'amoken yooŋ anuut. Taanak tu káajonin. 31Hi Suda anuute hu, Yesu n'aane: ---Hahiyu Añi ute Húŋgowulan hu ánikanee, abe o yooŋ káwufoor ésuk i naane Atambatun ánike i. 32Abe h'aja hu ayak abin áami áwufoora naane Atambatun ánike i, Atambatun yooŋ káwufoor akina humuumo naane Añi u ánike i, abe o káhinu bo memee. 33Kúñuumo, kawasoor kite k'úne iŋkut kikamb. Aruun kaŋesiam, bare iisokuun hahiye naane isoke i Esuwif i: at'áriyini bija t'ija du. 34Iisaanuun eluwa éyeni: árimaŋioori. Naane ímaŋiuun i, iyu yooŋ a ariware fu kámaŋioori. 35Af'árimaŋioori, ésuk i fe n'eŋ'émeyi kaanuku aruun eriboora íima. 36Simoŋ Piyeer n'aano: ---Anahaan u, diin t'a̱ja fu? Yesu n'aano: ---At'á̱yini bibin hahiye t'ija du, bare bija hágila, awe bija bibin. 37Piyeer n'aano: ---Anahaan u, iŋi naŋ n'itif'íyini kasayii ti hiñaawu hahiye? T'eemo dee, ifaraa kásiku síhiiniam isaan uŋu húuwe hu! 38Yesu n'aano: ---A̱faraa kaketu uŋu húuma hu? Iisoki bifeeneŋ bu: bala káajuloon ku kusok, awe kaanu á̱ameyiitam kireeŋ kíhaaji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\