SAAŊ 17

1Hi Yesu áhamine hii ahaban, n'ayit ñíkino t'etiir abe n'aane: ---Faafa, ewahatu i ereeŋa. Á̱nikan Añi úuwe man Añi úuwe yooŋ n'ánikani. 2Ábuki a̱wunowun sembe tu kúŋgowulan ku fe, kaanuku aŋ'abin awun bakan k'a̱saano ku fe buroŋ béehabanaariit bu. 3Abe buroŋ béehabanaariit bu beemo fu kámeyii, awe Atambatun afeeneŋ u ite u nu múniyo, ni Yesu Kiris a á̱boñina u. 4Ínikaninikan t'etaam ye, ábuki ihabana burok b'a̱saanam bu kaanuku íihin. 5Faafa, hahiyu á̱nikanam naane ifiyee i ínik h'íyemie hu n'awe t'etaam i ebajoorut. 6«Bakan k'a̱jifane ku t'etaam ye a̱awunamiin, íhiniinhin kéemeyii. Bákuuwe ku yéeni. N'a̱wunamiin, abe ni kájeŋgin hirim húuwe. 7Hahiyu kámeyia kaanuku buroon b'a̱wunam bu fe, t'awe tu búnuutina fu, 8ábuki isokiinsok kirim k'a̱saanam ku, abe kajokajok ko. Bukuuriinkuur kaanuku t'awe t'ínuutina fu, abe káyilenayilen yooŋ kaanuku awe á̱boñinam. 9«Íñj'endu ti kalawii bija tu boko. Ilawut bija ti bakate ku t'etaam ye, bare ilawalaw bija ti bakan k'a̱wunam ku, ábuki bákuuwe ku. 10Bakan k'ibaje ku fe bákuuwe ku, abe bakan k'a̱baje ku fe bákuuma ku; abe iŋi káwufoor ésuk i naane ínike i. 11Aroŋee diŋgilis, it'iŋk'íyemi t'etaam i: iibin t'awe; boko bare karoŋa te yo. Faafa, awe eenabe u, a̱jukariin ti sembe site huruwu húuwe, huruwu h'a̱wunam hu, man ni káyemi afeeneŋ naane waaamo i afeeneŋ, íñje n'awe. 12H'íyemie hu nu boko, iŋ'ijukariin ti sembe site huruwu húuwe, huruwu h'a̱wunam hu. Íñje if'ijukariin, abe mayet afeeneŋ tu boko átowutee, kane arko eefiyee u awar bútowuto hiraanu kaanuku man beesokee bu ti Míkiñjin mu ni bibaj. 13«Hahiyu iibin t'awe, abe h'iroŋe hee t'etaam ye h'isoke fu bondu fe, kaanuku man katoofu kómbokun keeemo ku t'íñje ni kíyemi yooŋ tu boko. 14Isaaniinsaan hirim húuwe, abe bakate ku t'etaam i ni kahuufiin aŋarkeyi naane kanooto bakate t'etaam i, naane inooto i yooŋ an ite t'etaam i. 15Ilawuti eeni á̱nuutanniin t'etaam i, bare a̱jukariin man Setani atum'abin áhiniin doon. 16Boko bákateiit t'etaam i, naane inooto i yooŋ an ite t'etaam i. 17Á̱wufooriin múniyo mu kéeyemi bakan kúuwe káhabanein. Hirim húuwe heemo fu múniyo mu. 18Naane á̱boñinam i t'etaam i, íñje yooŋ iiboñiin. 19Isaanisaan buroŋ búuma bireyi fe uŋu hooniin hu, kaanuku man boko yooŋ ni káyemi bakan kúuwe káhabanein. 20«Ilawuti bija tu boko barebare, bare bija yooŋ ti keeyak ku bibin káyilen t'íñje kane kajam hirim hooniin. 21Faafa, íñj'endu ti kalawu kaanuku man kareyi fe ni káyemi afeeneŋ, naane a̱amo i t'íñje, n'íyemi yooŋ t'awe; kéeyemi tu wane afeeneŋ, man bakate ku t'etaam i ni káyilen kaanuku awe á̱boñinam fu. 22Ínikaniinnikan naane á̱nikanam i, kaanuku man ni káyemi afeeneŋ, naane waaamo i afeeneŋ, íñje n'awe. 23Aamo fu íñje n'íyemi tu boko, abe n'á̱yemi t'íñje, man ni káyemi afeeneŋ taŋ, bakate t'etaam i kéemeyi yooŋ kaanuku awe á̱boñinam fu, abe á̱maŋiiinmaŋi yooŋ naane á̱maŋiam i. 24«Faafa, ímaŋamaŋi bakan k'a̱wunam ku ni káyemi yooŋ t'ija du káyemi, man ni kajuk kániku kúuma, kondu k'a̱wunam ku, ábuki á̱maŋiammaŋi t'etaam i éwuwanoorutee. 25Faafa, awe éejube u, bakate t'etaam i kámeyiiti, bare íñje ímoomii, abe eriboora íima bokonde kámoomi kaanuku awe á̱boñinam. 26Íhiniinhiin kéemeyii, abe íñje kasooñu íhin á̱ameyiee, man ni kámaŋi bakaaku naane á̱maŋiam i, abe íñje humuumam n'íyemi tu boko.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\