SAAŊ 20

1Tu hunak héeseina hu t'erimaas ite Esuwif i, Mari ite u Magdala n'aja t'élum i nu nuwasanoor nu. N'ajuk kaanuku ejuju yómbokun i yéefibe i karuŋ kite élum i enuutaneenuutan. 2N'atey aja ajuk Simoŋ Piyeer, n'áwiyo ariboora i Yesu ámaŋie-maŋie u abe n'aaniin: ---Kayitayit ehunuŋ ite Anahaan u t'élum i, abe írimeyiit ti kanaŋe du yo. 3Piyeer n'áwiyo ariboora ni kánuutin keeja t'élum i. 4Ni katey t'ésubaiin, bare áwiyo ariboora ahaŋahaŋ Piyeer kateyi; n'ajab areeŋo t'élum i. 5N'áruŋgunan éeheelin, n'ajuk wuhuuy wu tu wunaŋee du toko, bare ayooseit. 6Simoŋ Piyeer éeyemie u inde hiñaawu n'afin áreeŋin, abe n'ayooso. N'ajuk wuhuuy wu tu wunaŋee du toko, 7ni kaahuuy kéekumbaloole ku yéeni hikaw hite Yesu. Kaahuuy kondu kíyemiit nu waawu, bare kubooneeboon, abe ni kíkajinee. 8Náami áwiyo ariboora eejabe u areeŋ t'élum i ayoosaa yooŋ. N'ajuk, abe n'áyilen kaanuku Yesu aritaa t'eket i. 9(Múniyo eriboora i ti kánandinoorut Míkiñjin meesoke mu kaanuku Yesu awarawar birito t'eket i.) 10Ahaban, eriboora i t'ésubaiin ni kabatuko bija ti kawanane du. 11Mari n'asiiŋo tíyaŋ élum i aŋ'ayiy. O ti biyiy bu, n'áruŋgunan éeheelin níbahindaa élum i. 12N'ajuk emalaka bákasuba keesiimee wañ weefañje ti kariikee t'ehunuŋ ite Yesu enaŋee du yéeni, aau bite hikaw hu, áwiyo bite wuwot wu. 13Emalaka i ni kaano: ---Abuke, kame naŋ n'a̱yiy fu? N'aaniin: ---Kayitayit ehunuŋ ite Anahaan úuma, abe ímeyiit ti kanaŋe du yo. 14O ti báhamin bu, n'aweteko, abe n'ajuk ake toko t'asiiŋee, bare akeetanut kaanuku Yesu. 15Yesu n'aano: ---Ániin, kame naŋ n'a̱yiy fu? Aañ a a̱ŋes fu? Mari n'aŋ'aane man aroka ite t'etool i. N'aano: ---Abuke, arko awe a̱yite fu ehunuŋ i, a̱sokam t'a̱naŋe du yo iija íyitin yo. 16Yesu n'aano: ---Mari! Mari n'áwuŋgan nu boone abe n'aano: ---Rabuni! (aamo fu «Ámuse u» ti kíhaminiin kite Esuwif i). 17Yesu n'aano: ---Atum'a̱jokam, ábuki isiroorut ti Faaf u. Bare a̱ja a̱sok eriboora íima, a̱aniin iisiro bija ti Faafam eeemo u yooŋ Faafuun, t'Atambatun úuma eeemo u yooŋ Atambatun oonuun. 18Náami Mari ite u Magdala eeja eeene eriboora i: ---Ijukajuk Anahaan u! Abe n'asokiin b'asoko bu. 19Kaanendan ku ti dimaas yendu yoyo, eriboora i ni kakuukanooro t'eke enuuf, abe ni kakul wuruŋ wu, ábuki kákolakoleyi eseef ite Esuwif i. Yesu n'abin, n'asiiŋo t'etutiin abe n'aaniin: ---Káasuumaay kibaj t'aruun! 20H'asoke hu bondu ahaban, n'áwufooriin sumoŋio ni kaaheeho. Eriboora i, kikawiin nu kútumb kutoof dómbokun naane kajuke i Anahaan u. 21Yesu n'asooñ aaniin: ---Káasuumaay kibaj t'aruun! Naane Faaf u áboñinam i, íñje yooŋ iiboñuun. 22H'asoke hu bondu ahaban, n'áwuur tu boko abe n'aaniin: ---Aribaj Búwejet Beenabe bu! 23Bakan k'ariyak ku kaboŋket wuhoofoor wooniin, wo kaboŋketee. Bakan k'ariyak ku biteñeko kaboŋket wuhoofoor wooniin, utu wuboŋketee. 24Bare Taamas, ake tu sumoŋu ni bákasuba ku (ii kaane Básumbeel bu), áyemiit nu boko hi Yesu abine hu. 25Bakaaku eriboora ni kaano: ---Irijukajuk Anahaan u. Bare Taamas n'aaniin: ---Ifit'íheelin ti biraj biye du tu sumoŋio, íhinut toko huñuuriam, inaŋut yooŋ emoŋiam ti kaaheeho, it'íyilen. 26Abaj kunak hutok nu kúsuba, eriboora i ni kasooñ kakuukanooro níbahindaa enuuf i, abe Taamas boko káyemie fu. Wuruŋ wu wukuleekul, bare Yesu n'abin, n'asiiŋo t'etutiin abe n'aaniin: ---Káasuumaay kibaj t'aruun! 27Ahaban, n'aane Taamas: ---Á̱tofann diye huñuurii, abe n'á̱heelin tu sumoŋiam. Á̱tofann emoŋii, abe n'a̱naŋ yo ti kaaheeham. A̱raan kajeeŋan ku, á̱yilen! 28Taamas n'aano: ---Awe a̱amo fu Anahaan úuma, n'Atambatun úuma toko! 29Yesu n'aano: ---Aŋarkeyi naane a̱jukamjuk h'á̱yilene fu? Atoof ti kéeyilene ku ti kajukutam! 30Yesu asooñasooñ áhin tu buhooŋu eriboora yeene buroon beehooje beehaŋiin kikaw, abe busokutee ti kaawiit konde. 31Bare beeemo bu te ko bikiñjeekiñj man n'áriyilen kaanuku Yesu aamo fu Afakana u, Añi ite Atambatun. Abe af'áriyilen te o, n'aŋ'aribaj te o buroŋ bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\