SAAŊ 3

1Abajeebaj ake ániine t'Efarisiyeŋ i huruwu hoone Nikodem; akina aseef t'Esuwif i. 2N'abin kike káajiim bibin ti Yesu abe n'aano: ---Ámuse u, írimoomi kaanuku Atambatun áboñini fu kaanuku a̱abin a̱liiken uni; ábuki an ayinaat káhinu buroon bamb'á̱hin beehaŋe bu ésuk i kikaw t'Atambatun ariboorut ne o. 3Yesu n'aano: ---Iisoki bifeeneŋ bu: an afut'asooñ abukee ti kátiyar, at'áyini kajuku Jáyi jite Atambatun. 4Nikodem n'aano: ---Buŋ b'an ayino fu kasooñu abukee o káahaanin? Áyinooni fíya bibatuko ti har hite íñaayo eesooñ eebukee? 5Yesu n'aano: ---Iisoki bifeeneŋ bu: an ayinaat buyooso ti Jáyi jite Atambatun t'abukutee nu móhujo, nu Búwejet Beenabe bu. 6An eebukee naane uu úbukee, diyu kafiya; an n'afin abukee nu Búwejet Beenabe bu, o ite Búwejet Beenabe bu. 7Atum'a̱jahale naane eeni i: «Ariwarawar kasooñu aribukee ti kátiyar.» 8Eyam i eŋ'etib káasiŋ k'émaŋie ku; aŋ'a̱jam yo, bare á̱meyiaariit tend'énuutin, ni tend'eja yooŋ. Iyu yooŋ i beemo fu n'an fe eebukee nu Búwejet Beenabe bu. 9Nikodem n'aano: ---Buŋ bu bondu biyino fu kabaju? 10Yesu n'aano: ---Awe eeemo u ámuse eejamee t'Israyel, á̱meyiit bo? 11Iisoki bifeeneŋ bu: doon d'írimeyie abe n'irijuk d'if'irisokuun. Bare arijokajok báhamin bite b'uni áriwiinian. 12Áriyilenaariitam hih'isokuun buroon bimbi bibaj t'etaam ye. Buŋ b'arija fu káyilenam kane isokuun bimbi bibaj t'etiir? 13An ámusut bisiro t'etiir t'Atambatun, kane arko taŋ Añi ute Húŋgowulan hu éenuutina u bo! 14Moyis akobakob tu hunuk káayoomuna keerokee ni mañ, eeyit ko t'etiir t'eramba i. Iyu yooŋ i Añi ute Húŋgowulan hu aware fu kayitiee t'etiir, 15kaanuku kéeyilene ku te o fe ni kabaj buroŋ béehabanaariit bu. 16Ábuki Atambatun ahaŋahaŋ kámaŋi ésuk i, ayak awun Añi oone afeeneŋ u, kaanuku an fe éeyilene te o atum'átowuto hiraanu, bare n'abaj buroŋ béehabanaariit bu. 17Múniyo Atambatun áboñinoot Añi oone t'etaam ye kaanuku eejok ésuk i eejoonaniin, bare áboñinoboñin kaanuku eefakaniin. 18An éeyilene u t'Añi u ajoonanutee; bare an éeyilenut u te o ajoonanee ahaban, ábuki áyilenut t'Añi u afeeneŋ ite Atambatun. 19Bakan naane an ondu kajoonanee aŋarkeyi naane meejaaŋe mu mibinabin t'etaam ye, ni kateñeko mo kéemaŋi ébaani i, ábuki kánoŋkaariit ajakee. 20An fe éenoŋkaariit ajakee aŋ'ahuuf meejaaŋe mu, ábinaariit yooŋ te mo, ábuki aŋ'ákoleyi kaanuku buroon beejakut bu bamb'áhin n'iŋi bujukano. 21Bare an u aa áhin beejake bite bu nu múniyo, aŋ'abin ti meejaaŋe mu, ésuk i keejuk kaanuku bamb'áhin biriibariib naane t'Atambatun ámaŋie du. 22Hunuut toko, Yesu n'aja n'eriboora yeene t'ésuk ite Súde. Ni kariiko bo kunak, abe n'aŋ'aboste ésuk i. 23Saaŋ yooŋ ti kaboste t'eke ésuk eŋ'eenee Enon, ekamboorut ni Salim, ábuki móhujo múmoomi ne bo úkaan. Ésuk i iŋi kabin bo kaanuku keebostee. 24(Kóŋkeyin ti Saaŋ akuloorutee.) 25Areeŋ hike hunak, bakaake t'eriboora yite Saaŋ ni káyemi ti síjeeŋoor n'ake Asuwif naane boko iŋ'ite máhinar mooniin mite kakuuran eni naane t'ejoosan yeeniin esoke du. 26Ni kaja kaŋaabo Saaŋ abe ni kaano: ---Ámuse u, á̱baŋinabaŋino an éeyemie u n'awe ti yaayu eraab ti kaayelu kite ku Surdeŋ, a á̱hamine u uŋu hoone hu? Ondu ti kaboste yooŋ, abe ésuk i fe eŋ'etey bija te o! 27Saaŋ n'aaniin: ---An ayinaat kabaju b'Atambatun asaanuto. 28Aruun kumuumuun arijamajam naane eene i inooto Afakana u, bare íboñineeboñin kaanuku íigilanno. 29Eeman kereŋ an eesee akino fu anaar'o? Bare ajak u, akina aa asiiŋo kaagoroor n'an eesee u, eejam naane aa asok, aŋ'atoofan dómbokun naane aa ajam kaaji koone. Katoofu kondu yooŋ keemo fu t'íñje, abe itoofanatoofan íhabanein. 30Awarawar ko kireyi fe kahaŋu bija hágila; íñje n'ihaŋ bibatuko ni hiñaawu. 31Saaŋ n'asooñ aane: ---An éenuutina u t'etiir ahaŋahaŋ ésuk i fe. An ite t'etaam, bite bu t'etaam b'akole fu ne bo, abe bo b'af'áhamin iŋ'ite te bo. An éenuutina u t'etiir, ahaŋahaŋ ésuk i fe. 32Aŋ'asok doon d'ajuke du ni d'ajame du, bare an áyilenaariito. 33An éeyileno u áwufoorawufoor akuur but kaanuku b'Atambatun asoke bu bite nu múniyo. 34An a Atambatun áboñina u aŋ'asok kirim kite Atambatun, ábuki Atambatun awunowun Búwejet Beenabe beerume tak. 35Faaf u ámaŋamaŋi Añi u, abe n'awuno sembe tu buroon bu fe. 36An éeyilene u t'Añi u abaja buroŋ béehabanaariit bu; an éeyilenut u t'Añi u at'ajuk buroŋ bondu, bare Atambatun akufokufo awasan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\