SAAŊ 4

1Efarisiyeŋ i ni kajam kaanuku bakan ki Yesu kaŋk'áhin kéeyemi eriboora yeene, ni kaŋk'aboste kahaŋe kahooju bakate ku Saaŋ. (Bare Yésuiit humuumo af'aboste ésuk i, eriboora yeene ifi kabosteiin.) Hi Yesu ajame hu bo, n'anuut Súde eebatuko Gálile. 4N'awar kaŋaasu t'eke ésuk eŋ'eenee Samari. 5N'areeŋ hike hikinu hite Samari iŋi heenee Sisar. Hikamboorut n'etaam i yi Sakob abine i awun añio Siseef. 6Toko t'ésaabun ite Sakob éyemie fu. Yesu n'ariiko tu hubolu hite ésaabun i, ábuki álaamalaam buwota bu. Taanak tu ti hikaw. 7Ake anaare ite Samari n'abin toko hitifijan. Yesu n'aano: ---Waasi, a̱wunam íihujo. 8(Eriboora yeene káayoosein ti hikinu hu kaanuku kéejoohenn doon dite buñoofeiin.) 9Anaare ondu ite u Samari n'aano: ---Jeh! Awe Asuwif, íñje anaare ite Samari, n'a̱sooñ a̱anam iwuni á̱ahujo? (Anaare u asokasok iyu ábuki Esuwif i káfiyaariit kaloh hikee bakate ku Samari.) 10Yesu n'aano: ---Kane á̱meyi yéeni b'Atambatun bamb'awun, n'aañ yooŋ af'aani iye a̱wuno éehujo, humuumi a̱ja fu kaanio awuni á̱ahujo, abe n'aŋ'awuni móhujo mummu muwun buroŋ bu. 11Anaare u n'aano: ---Abuke, a̱bajut ebaag, abe ésaabun i ésulasuli. Á̱ayitin diin móhujo mondu mummu muwun buroŋ bu? 12Faaf uni Sakob awune fu uni ésaabun yende. Áhujahujo te yo akina, bakañio, nu sunuk soone fe. Butum awe a̱haŋo? 13Yesu n'aano: ---An éehujee tu móhujo monde, búhujo buroŋa kasooñu bujoko. 14Bare an eeyak u búhujo tu móhujo m'ija mu kawunio, búhujo buroŋuto kajoku hikee. Ábuki móhujo m'ija mu kawunio káyemi t'enio naane káabulanu tu móhujo miyak kábulu, abe ni míhino eebaj buroŋ béehabanaariit bu. 15Anaare u n'aano: ---Abuke, a̱wunam tu móhujo mondu, búhujo itim'iŋki bibin bujokam, itim'iŋk'isawula yooŋ bibin beebe hitifijan. 16Yesu n'aano: ---A̱ja á̱ruwin áyini, abe n'aribin. 17Anaare u n'aano: ---Iseñeit. Yesu n'aano: ---A̱kooŋakooŋ a̱ane a̱señeit. 18Ábuki a̱señaa kireeŋa hutok, abe ániine ariemo u hahiye anooto áyini. B'a̱soke bu bite toko. 19Anaare u n'aano: ---Ámuse u, ijuka kaanuku kame fu awe ayiŋana ite Atambatun. 20Sifaaf uni, uni bakate ku Samari, ti hirij hondu t'ifi kalaw Atambatun. Bare aruun Esuwif i, ariene Serusalem t'ésuk i kawaro fu kalawu. 21Yesu n'aano: ---Ániin, á̱yilenam: bibin birko, an at'aŋk'aja ti hirij hondu man yooŋ Serusalem kalawu Faaf u. 22Aruun bakate ku Samari, árimeyiit aañ af'arilaw. Uni Esuwif i, írimoomi aañ if'irilaw, ábuki Atambatun aanaan o kaŋaasu t'Esuwif i eefakan ésuk i. 23Bare bibin birko, abe areeŋee, kiŋki kalaw Faaf u káhabanein, boko kalawio nu búwejet, nu múniyo mu. Iyu i Faaf u ámaŋie fu ésuk i kalawo. 24Atambatun, akina Búwejet. Kiŋki kalawo, kawarowar kalawu nu búwejet, nu múniyo mu. 25Anaare u n'aano: ---Ímoomi kaanuku Afakana u (ii kaane Kiris) awarawar bibin. Af'aja abin, akina káwuforoor uni areyi fe. 26Yesu n'aano: ---O aamo fu íñje ii íhamin iye n'awe. 27Náami eriboora yeene kahaŋa kábatikein. Ni kajahale naane kajuko i ti báhamin n'anaare. Bare mayet afeeneŋ tu boko ákandijeno aano: «Naŋ n'á̱kandijeno fu?» man yooŋ: «Iŋi naŋ n'á̱hamine fu ne o?» 28Náami anaare u eewas toko éndiis yeene, eebatuko bija ti hikinu hooniin abe n'aane ésuk i: 29---Aribin ariijuk! Abajeebaj ake ániine eesokam doon d'íhine du fe. Ákinaiit fíya aamo fu Afakana u? 30Náami ésuk i kéenuutin ti hikinu hu, keeja ti Yesu. 31T'ewahatu yendu, eriboora yeene ti kaanio: ---Ámuse u, a̱ñoofo, a̱ñoofo tíme! 32Bare n'aaniin: ---Íkooki doon dite buñoofo d'árimeyiit. 33Eriboora i n'iŋi kaanoor: ---Ake fíya abinobin ni dike doon dite buñoofo? 34Yesu n'aaniin: ---Buñoofo búuma beemo fu íhin b'an éeboñinam u ámaŋie bu, abe n'ihabanoor burok b'asaanam bu. 35Eeman aŋ'ariene: «Aroŋee kiim kibaakiir, éhotukan i n'eŋ'ereeŋ»? Bare íñje n'eenuun, áriheelin jak kitaaŋaat ku: aŋ'alaañ jif, hahiyu éhotukan taŋ eroŋe fu! 36An éehotukane u kabaju bajaam boone, abe n'aŋ'akuukan doon d'áhotukane du deenaŋee bija tu buroŋ béehabanaariit bu. Iyu a an eewañe u n'an éehotukane u n'iŋi katoofan suwaniin. 37Uŋ'úene: «An aŋ'awañ, ake n'áhotukan», abe nu múniyo. 38Íñje, iboñuunboñ éhotukan ti hitaaŋaat h'ariwañut; bakaake bare kásuwate fii, abe aruun n'arifin aririy miriyaay mu. 39Bakan keehooje-hooj bakate ti hikinu hondu hite hu Samari ni káyilen ti Yesu, ábuki anaare u aaniinyen: «Asokamsok doon d'íhine du fe.» 40Hi kabine hu bibin ti Yesu, ni káwasiyano kaano aja ariiko tu boko. Yesu n'aja, abe n'abaj bo kunak kúsuba. 41Kéeyilene ku te o ni kahaŋ kahooju, ábuki iŋi kajam naane aa áhamin. 42N'iŋi kaane anaare u: ---Hahiye íriyilena, káanukiiit iŋi b'a̱soke bu uni barebare; irijama yooŋ kumuum uni naane aa asok. Írimoomi kaanuku nu múniyo akina aamo fu Afakana ite ésuk i. 43Yesu n'abaj Samari kunak kúsuba, abe n'abatuko bija Gálile. 44Humuumo abinabina asok aane: «Ayiŋana ite Atambatun, bakate t'ésuk yeeniin iŋi káwiiniano.» 45Bare h'areeŋe hu Gálile, bakate ku bo ni kajoko áwari, ábuki boko yooŋ kajaja Serusalem t'efeet ite Kánuutina ku Esipt, abe kajukajuk buroon b'áhine bu bo fe. 46N'asooñ aŋaas ti hikinu hite Kana heeemo hu ti Gálile, t'abine du ahosan móhujo mu méeyemi ébiñ. N'abaj bo ake t'eseef i kéeseina ku t'áyi u, ahaawa oone ásomutasomut ti hikinu hite Káfernawom. 47H'ajame hu kaanuku Yesu ánuutino Súde eebin bibin Gálile, n'aja aŋaaboo. Abe n'áwasiyano kaanuku man n'aja aritan ahaawa oone, ábuki ondu ti bija kaketu. 48Yesu n'aano: ---Afut'arijuk buroon beehaŋuun kikaw, at'áriyilen mayet. 49Ániine u n'aano: ---Abuke, a̱bin ahilee bala añi úuma aket. 50Yesu n'aano: ---A̱yeet, añi úuwe karoŋu. Ániine u n'áyilen naane Yesu asoko i, abe n'ayeet. 51T'areeŋoorut, n'áfimboor ni bakaake t'eroka yeene. Ni kaano: ---Añi úuwe aritaa! 52N'aaniin: ---Kame yiin ewahatu y'aritee fu? Ni kaano: ---Hukan ni bitiba bu buwasano fu, taanak tu káafesin diŋgilis. 53Ániine u n'ábaŋino kaanuku t'ewahatu yendu yooŋ ti Yesu aano fu: «Añi úuwe karoŋu.» Náami éeyilen te o, akina nu butoŋo fe. 54Doon dondu di Yesu áhine fu dúsooboriyan deejahale ésuk i ti hikinu hite Gálile, h'ánuutina hu Súde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\