SAAŊ 7

1Hunuut toko, Yesu n'añaahoor ti Gálile. Ámaŋiit kañaahoor tu Súde ábuki Esuwif i kámaŋiomaŋi kayoolu. 2Efeet i y'Esuwif i yiyi kakin te yo tu múwuureey mu káalohenin. 3Bakat'o ni kaano: ---A̱nuut beebe a̱aja Súde, man eriboora íiwe bakate ku bo ni kajuk yooŋ buroon bamb'á̱hin. 4An éemaŋie kaanuku éemeyiee, ánuusaariit buroon bamb'áhin. Naane aamo i aŋ'á̱hin buroon beehaŋe ésuk i kikaw, á̱wuforooro. 5(Bakat'o kumuumiin káyilenut te o.) 6Yesu n'aaniin: ---Ewahatu íima ereeŋoorut. Yeenuun i bare, ko kireyi fe efarafare. 7Ésuk i ebajut húkuuseima kaanuku keehuufuun. Íñje bare, kahuufamhuuf aŋarkeyi naane iŋ'isok t'etiir kaanuku buroon bimbi káhin bijakut. 8Aruun arija t'efeet i. Íñje ijoorut, ábuki ewahatu íima ereeŋoorut. 9H'asokiin hu bondu ahaban, n'ariiko Gálile. 10Hi bakat'o kaje hu t'efeet i, Yesu n'aja bo yooŋ. N'ánuuso eeja kaanuku an atum'akeetano. 11Eseef ite Esuwif i n'iŋi kaŋeso toko t'efeet i. Iŋi kaane: ---Ondu fíya diin? 12Hahooja hu toko ti báhamin t'etaam iŋi kajemeno. Bakaake iŋi kaane: «An fu eejake.» Bakaaku n'iŋi kafin kaane: «Aaa, aŋ'abuut ésuk i.» 13Bare mayet an akañene kajemeno t'etiir, ábuki kákolakoleyi eseef ite Esuwif i. 14T'etut efeet i, Yesu n'aja t'Enuuf ite Atambatun, abe n'áyemi toko ti kaliiken ésuk i. 15Esuwif i ni kajahale, abe n'iŋi kaane: ---Áyin ondu ámusut kabaju ámuse ite Eluwa yite Moyis eeliikeno Míkiñjin mu. Buŋ fíya b'ámeyie fu bondu? 16Yesu n'aaniin: ---Bimb'iliiken ésuk i búuma bíiit, bite an éeboñinam u. 17An af'ámaŋi káhinu b'Atambatun ámaŋie bu, o kámeyi man bimb'iliiken ésuk i, t'Atambatun tu búnuutina fu, man yooŋ íñje iŋ'inoŋk iisok. 18An aŋ'anoŋk eesok boone bu, an ondu aŋesa kánikan huruwu hoone. Bare an n'afin aŋes kánikan huruwu hite an eeboño u, ondu an ite bifeeneŋ, anooto an ite meekane. 19Moyis asaanutuun kereŋ Eluwa i? Abe bare abajut t'aruun an aŋ'áhin naane esoke i. Iŋi naŋ n'árimaŋiam fu kayoolu? 20Hahooja hu ni heeno: ---Á̱kooki fu erab! Aañ aane eeyooli? 21Yesu n'aaniin: ---Íhinahin doon difeeneŋ taŋ t'erimaas ite úne, arireyi fe n'arijahale! 22Moyis n'aanuun t'Eluwa i aŋ'ariteyan karam ehaawa yeenuun. (Ákinaiit bare aamo fu átiyar u ti kaanu koonuun aŋ'aritey karam; ti sifaafuun kéegilano ku tu kúnuutina fu.) Bare makamu iyu i Moyis asoke fu, n'aŋ'arifin ariteyan karam ehaawa yeenuun hutoof yooŋ t'erimaas ite úne. 23Naane aamo i aŋ'ariteyan karam ehaawa i hutoof yooŋ t'erimaas i kaanuku atum'aribin árijuum t'Eluwa yite Moyis, iŋi naŋ n'ariyiŋate fu t'íñje naane íhine i húŋgowulan ñeeba héekoyi t'erimaas i? 24Ariraan kajoonan ku bamb'arijuk ni ñíkinuun barebare; aŋ'arijoonan ajoŋooree. 25Bakaake bakate Serusalem n'iŋi kaane: ---Áyin óndiiit kereŋ i kaŋes fu kaanuku keeyoolo? 26Arijuk, o fu af'áhamin iye ti hahooja hu, abe kásokaariit doon! Bukuura fíya eseef ite úne kaanuku akina aamo fu Afakana u? 27Áyin ondu, úmoomi t'ánuutina du. Afakana u bare af'abin, an at'ámeyi t'ánuutina du. 28Yesu ti kaliiken ésuk i t'Enuuf ite Atambatun, n'áhamin t'etiir aane: ---Árimoomi me íñj'eemo fu aañ, ni diin t'ínuutina fu? Íñjeiit inoŋkooree iibin. Bare an éeboñinam u, an ite bifeeneŋ. Árimeyiito, 29bare íñje ímoomio, ábuki te o t'ínuutina fu, abe yooŋ akina áboñinam fu. 30Náami keesooñ keeŋeso kajoku, bare mayet an agore te o, ábuki ewahatu yeene ereeŋoorut. 31Ti hahooja hu, úkaan ni káyilen te o. Iŋi kaane: ---Afakana u af'aja abin, o fíya káhinu beehaŋe ésuk i kikaw, beehaŋe kahooju b'ániine onde áhine bu? 32Efarisiyeŋ i ni kajam bi hahooja hu bimbi káŋuŋunoor ti Yesu. Náami eseef ite esaraha i, n'Efarisiyeŋ i ni kaboñ bakaake t'esulaan i kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun kaanuku keejoko. 33Yesu n'aane: ---Iroŋa n'aruun beebe dikee, abe n'iŋ'ija t'an éeboñinam u. 34Aruun kaŋesiam, bare at'arijukam, ábuki t'ija du káyemi, at'áriyini bibin toko. 35Esuwif i n'iŋi kaanoor toko: ---Diin fíya t'aja fu t'utu du úyinio kajuku? Eeja fíya t'Esuwif i keeyisaloolee ku t'Egerek i? Butum fíya aŋ'abin aliiken Egerek i? 36Báhamin b'asoke bee beemo fu fíya naŋ: «Aruun kaŋesiam, bare at'arijukam, ábuki t'ija du káyemi, at'áriyini bibin toko»? 37Hunak hiraanu hu hite efeet i heemo fu yooŋ hómbokun hu. Yesu n'asiiŋo t'etut ésuk i abe n'áhamin t'etiir aane: ---An i nukuno nisaye, abin t'íñje éehujo. 38«An éeyilene u t'íñje, wuyelu wute móhujo mummu muroŋan ésuk i wuja fu kábulu t'enio», naane busokee i ti Míkiñjin mu. 39(Búwejet Beenabe bu bi Yesu asoke fu, beeyak bu bibin ti kéeyilene ku te o. Bare kóŋkeyin Búwejet Beenabe bu tu buwunoorutee, ábuki ti Yesu ayitoorutee t'etiir bufor bu éenikanee.) 40Bakaake ti hahooja héeyemie hu toko, hi kajame hu kirim kondu ni kaane: ---Múniyo an ondu aamo fu Ayiŋana ite Atambatun! 41Bakaaku ni kaane: ---Akina aamo fu Afakana u! Bakaake n'iŋi kaane: ---Afakana u awarut kánuutina Gálile. 42Míkiñjin mu musokasok kaanuku Afakana u káyemi ake ti bakañi Dafit, abe o kánuutina Betelehem, hikinu hu ti Dafit ákinaanie du. 43Iyu e ésuk i éwaajinoore fu toko iŋ'ite hu Yesu. 44Bakaake tu boko ni kámaŋio kajoku, bare mayet afeeneŋ agore te o. 45Esulaan i kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun ni kabatuko bija t'eseef ite esaraha i, n'Efarisiyeŋ i. Bokondu ni kaaniin: ---Iŋi naŋ n'arijokuto fu ariibin ne o? 46Esulaan i ni kaaniin: ---An ámusut káhamin naane ániine ondu! 47Efarisiyeŋ i ni kasooñ kaaniin: ---Aruun yooŋ abuutuunbuut? 48Kame arijukajuk t'eseef ite úne, man yooŋ t'Efarisiyeŋ i afeeneŋ taŋ éeyilene te o? 49Hahooja honda fu taŋ héemeyiit hu Eluwa yite Moyis híyilene fu te o; boko bakan kéewuumee! 50N'abaj toko ake ániine Afarisiyeŋ huruwu hoone Nikodem. O abine fu aja haahu ti Yesu. N'aane bakano: 51---T'Eluwa yite y'úne, úyinaat katinan an t'újabut újamatano, abe t'úmeyiit yooŋ doon d'áhine du. 52Ni kaano: ---Awe yooŋ kereŋ ite Gálile i? A̱ja a̱ŋes ti Míkiñjin mu, n'aŋ'a̱juk kaanuku ámusut kabaju ayiŋana ite Atambatun éenuutina bo. 53Abe huruw fe n'ayeet bija te o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\