SAAŊ 9

1Yesu ti bija bu, n'ajuk ake ániine éejukaariit huta h'aŋ'abin abukee. 2Eriboora yeene ni kaano: ---Ámuse u, a̱sok uni fee iŋi naŋ n'ániine ondu abukee fu o káafuumin. Man iŋi wuhoofoor woone, man yooŋ iŋi wute keebuko ku? 3Yesu n'aaniin: ---Káanukiiit man iŋi wuhoofoor woone, man yooŋ wute wu faafoiin n'íñaayo. Bare káfuumu koone kákinineŋ ésuk i ni kajuk te o naŋ n'Atambatun aja fu káhinu. 4Mijiniŋga n'úware fu káhinu burok bite an éeboñinam u. Memee to kajonu, abe an at'áyini karoku. 5Naane iŋ'iyak bifiyo t'etaam ye fe, íñj'eemo fu meejaaŋe meeja mu kajaaŋan yo. 6Hi Yesu asoke hu bondu ahaban, n'ánund t'etaam, abe n'ásik baaliisiw bu t'ánunde du éehin húmel. N'ayit ho akotan ti ñíkin ñite an éefuume u 7abe n'aano: ---A̱ja a̱ñawo ti báañaweim bite Silowe. (Huruwu hondu Silowe heemo fu «An eeboñee».) An éefuume u n'aja añawo. H'ábatikeina hu, o ti kajuku féet. 8Ekinoora yeene, ni bakaaku kiŋki kafiy kajuko ti kayarawan ku ni kaane: ---An óndiiit kereŋ af'afand biriiko aŋ'ayarawan? 9Bakaake n'iŋi kaane: ---Hee, akina. Bakaaku ni kaane: ---Aaa, ákinaiit, am anokoore ne o. Akina n'aŋ'afin aane: ---Íñje fu. 10Náami keeeno: ---Hahiye a̱siŋa a̱juk. Buŋ b'á̱hine fu? 11N'aaniin: ---Ániine u ii kaane Yesu áhinahin húmel hite baaliisiw, n'akotan ho ti ñíkinam abe n'aanam: «A̱ja Silowe abe n'a̱ñawo.» N'ija. H'iñawee hu ihaban, náami ijuka. 12Ni kaano: ---Kame ondu diin ániine ondu? N'aaniin: ---Ímeyiit. 13Ésuk i ni kaja n'ániine ondu éefuumaanie u t'Efarisiyeŋ i. 14Abe bare tu hunak hite erimaas ite Esuwif i ti Yesu áhine fu húmel hite baaliisiw bu éehino eejuk. 15Náami Efarisiyeŋ i keefin kéekandijen ániine u buŋ b'asiŋe fu ajuk. N'aaniin: ---Áhinahin húmel hite baaliisiw ti ñíkinam, n'iñawo, abe hahiye iŋ'ijuk. 16Bakaake t'Efarisiyeŋ i ni kaane: ---Áyin ondu éehine ii ayinaat kánuutina t'Atambatun, ábuki ateñekateñeko kajoku erimaas ite úne. Bakaaku ni kaane: ---Ahoofoora áyinooni fíya káhinu beehaŋe ésuk i kikaw naane bondu? Náami kumuumiin yooŋ kajamoorut t'efeeneŋ. 17Ni kasooñ kaane ániine éejukaariit u yéeni: ---Ániine éehine u a̱ajuk, t'awe akina aamo fu aañ? N'aaniin: ---Akina ayiŋana ite Atambatun. 18Bare eseef ite Esuwif i ni kateñeko káyilen kaanuku ániine ondu ájukaariit hítiyar hu, abe hahiyu asiŋa ajuk. Ni kaboñ bite faafo n'íñaayo. 19Ni kaaniin: ---Nu múniyo an ondu añiuun? Nu múniyo abukeebuk o káafuumin? Buŋ bi bije fu ayak abin áami hahiye aŋ'ajuk? 20Faafo n'íñaayo ni kaaniin: ---Írimoomi kaanuku añi ite uni, abe nu múniyo h'abukee hu, ájukaariit. 21Bare írimeyiit naane bije i ayak abin áami asiŋa ajuk hahiyu, írimeyiit yooŋ aañ áhino fu eejuk. Árikandijeno eenoŋk éesafinuun, anooto añi! 22Iyu i kásafiniin fu aŋarkeyi naane kákolakoleyi eseef ite Esuwif i. Ábuki eseef i kaanaan, an éeyilene u kaanuku Yesu aamo fu Afakana u, boko kawiisio ti báalawum booniin. 23Iŋ'ite ho hi kásafine fu kaane: «Árikandijeno eenoŋk éesafinuun, anooto añi!» 24Efarisiyeŋ i ni kasooñ karuw ániine éejukaariit u yéeni abe ni kaano: ---Atambatun aŋ'ajam t'awe; a̱sok bifeeneŋ bu taŋ. Írimoomi kaanuku ániine ondu ahoofoora. 25N'aaniin: ---Ímeyiit man akina ahoofoora man yooŋ. Bifeeneŋ b'ímeyie fu: íjukaariit yéeni, abe hahiyu iŋ'ijuk. 26Ni kasooñ kaano: ---Naŋ n'áhini fu? Buŋ b'áhine fu ayak abin áami a̱siŋa a̱juk? 27N'aaniin: ---Isokuunsok bo, abe arijamatanutam. Iŋi naŋ n'árimaŋie fu iŋk'isooñ te bo? Árimaŋamaŋi yooŋ káyemi eriboora yeene? 28Ni kálafatino kaano: ---Humuumi awe a̱amo fu ariboora ite áyin ondu! Uni nu Moyis n'iririboore fu. 29Írimoomi kaanuku Atambatun áhaminahamin nu Moyis; bare áyin ondu, írimeyiit t'ánuutina du! 30Ániine u n'aaniin: ---Kame it'ijok; áhinam iŋ'ijuk, n'aŋ'arisooñ ariene árimeyiit t'ánuutina du! 31Úmoomi kaanuku Atambatun ájeŋginaariit ehoofoora i. Bare an eejame u te o, abe n'aŋ'áhin naane ámaŋie i, Atambatun aŋ'ájeŋgino. 32Úmusut hikee kajamu ni kaane ake áhinahin an éejukaariit huta h'aŋ'abin abukee eejuk. 33Arko yéeni ániine ondu ánuutinoot t'Atambatun, man áyini káhinu doon fe. 34Ni kaano: ---Awe eebukee u enii ereyi fe ti kaahoofoor, awe a̱ja fu kasoku uni buŋ bi heemo fu? Ni kákutooro ti báalawum bu. 35Yesu n'ajam kaanuku kákutoorakutoor ániine u. N'aja aŋaaboo abe n'aano: ---Á̱yilenayilen t'Añi ute Húŋgowulan hu? 36Ániine ondu n'aano: ---Ámuse u, akina aamo fu aañ? A̱sokam man n'íyilen te o. 37Yesu n'aano: ---A̱jukojuk; o af'áhamin iye n'awe. 38Ániine u n'aano: ---Anahaan u, íyilena. Náami éesukaayo. 39Ahaban, Yesu n'aane: ---Káwaajinoor ésuk i kíkinineŋe fu n'ibin t'etaam ye, man kéejukaariit ku ni kajuk, abe kiŋki kajuk ni kafin káfuum. 40Bakaake t'Efarisiyeŋ i kéeyemie ku toko ni kajam kirim kondu abe ni kaano: ---Butum uni yooŋ írijukaariit naane kéefuume ku? 41Yesu n'aaniin: ---Kane áriyemi yéeni bakan kéefuume, man aribaj wuhoofoor. Bare arienaan: «Iŋ'irijuk», iŋ'ite ho hu wuhoofoor woonuun wunuutut fu t'aruun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\