LUK 15

1Hike hunak, kiŋki kasa búhal bu, ni bakate kuruwu kéebujee ku ni kátofin kareyi fe bibin ti Yesu kaanuku keejamatano. 2Efarisiyeŋ i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis n'iŋi káŋuŋunoor kaane: ---Áyin ondu, n'ehoofoora i kep n'af'ariboor, aŋ'añoofo yooŋ t'afeeneŋ nu boko! 3Náami Yesu eesokiin beekolofanee bonde: 4---Kane arko ake t'aruun abaje fee síkarniina seemo téemeer, abe efeeneŋ te so n'étowuto, buŋ b'ayak fu káhinu? Eeman akina kawasu saasu, bakan bakabaakiir nu sumoŋu nu hutok ni sibaakiir su ti kaajiŋ ku, eeja eeŋes yéetowutee i ayak abin áami ajuka yo? 5Abe af'ajuk yo, hikawo katoofu naane. O bikando yo 6eebatuko. Areeŋ t'enuuf te o, n'aŋ'aruw bákawiyo, n'ekinoora yeene eeeniin: «Kikawuun kutoof naane íñje, ábuki ijuka ékarniina íima yéetowutee i yéeni!» 7Íñje isok fee n'aruun: iyu yooŋ i katoofu kija fu kabaju t'etiir bufor bu kane ahoofoora afeeneŋ awatanooro wuhoofoor woone. Ko kahaŋu keebaj ku iŋ'ite bakan kéejube kaamo bakan bakabaakiir nu sumoŋu nu hutok ni bakabaakiir keeyinoore ti kikawiin, ni kaane kasawuleit buwatanooro wooniin wu. 8---Man yooŋ kane arko anaare abaje fee wuwiit wute sírirem weemo sumoŋu, abe kifeeneŋ nu kútowuto t'enuuf te o, at'arif fíya ejaaŋana, éefeewin, abe n'abeben tíŋ eeŋes ayak abin áami ajuka ko? 9Abe af'ajuk ko, n'aŋ'áruwin bákawiyo, n'ekinoora yeene eeeniin: «Kikawuun kutoof naane íñje, ábuki ijuka sírirem súuma séetowutee su yéeni!» 10Íñje isok fee n'aruun: iyu yooŋ e emalaka yite Atambatun kikawiin ufu kutoof kane ahoofoora afeeneŋ awatanooro wuhoofoor woone. 11Yesu n'asooñ aane: ---Abajeebaj ake ániine, bakañio bákasuba. 12Araan u n'aano: «Faafa, waasi, a̱saanam húrub húuma hite ebaj íiwe y'iriware i káruboor kane a̱bin a̱ket.» Náami faafiin éerubooriin ebaj yeene. 13Kunak keefamut kep, araan u n'ajoohen húrub hoone fe, abe n'aja ni sírirem su bija t'eke ésuk yeekambe. Areeŋ bo, náami aŋ'atakanoor ni sírirem soone ayak abin áami sihabanaa. 14H'aamo hu ábuja so fe, bujoñjol ni bihaŋ bibaj t'ésuk yendu, aŋkut abaj éehin ti haro. 15Náami ake ániine ite t'ésuk yendu n'ayito burok. Aŋ'aboño eejukaro bufuruka boone ti hitaaŋaat. 16Hireeŋareeŋ toko, n'ámaŋi buhoofooro tu buñoofo bite bufuruka bu, bare an áwunaariito. 17Náami áhina hikaw. N'ayinoor aane: «Eroka yite faafam kareyi fe iŋi kañoofo wuheek, abe íñje, íñj'endu ti kaketu beebe nu bujoñjol! 18Iirito, iibatuko bija ti faafam, iireeŋ n'eeno: Faafa, ihoofoorahoofoor t'Atambatun, abe itinatin yooŋ t'awe. 19Inooto an a a̱ware kajoku naane añii, bare waasi, a̱jokam naane eroka íiwe.» 20Náami eerito eeja, eebatuko ti faafo. «T'areeŋoorut yooŋ enuuf i, faafo n'aŋandano. N'átumb ayubiyeno naane. N'atey ayaajanooroo, areeŋ, n'aboofo atoof, abe n'áfoono. 21Añi u n'aano: "Faafa, ihoofoorahoofoor t'Atambatun, abe itinatin yooŋ t'awe. Inooto an a a̱ware kajoku naane añii." 22Bare faafo n'aane eroka yeene: "Arimoken áriisikin éfartuus yeehaŋe i káwari fe, abe n'arisolo yo. Arisolo yooŋ emeŋk ni sikaku. 23Abe n'arijok húruukan heehaŋe hu káyoŋgi fe, arimoot núufeet. 24Ábuki fu añi úuma ondu aketaket yéeni, bare hahiye áriteino t'eket i; átowutatowuto yéeni, bare hahiye isooña ijuko." Náami kásita yooŋ efeet yeetoofe-toof. 25«Hi bondu bibaje hu, aneemak ite ániine u ti hitaaŋaat. H'abine hu álohenn enuuf i, n'ajam síyifu su nu kuhooñu ku. 26N'aruw ake t'eroka i éekandijeno beebaje bu. 27Aroka u n'ásafino aano: "Atii ábatikeino, abe faafi n'aane húruukan héeyoŋgie hu hímiñee, ábuki ajuka añio káasuumaayo jaŋ." 28Aneemak u n'ayiŋat naane, abe n'ateñeko buyooso t'enuuf i. Faafo n'ánuutin, abe n'aŋ'abuutoor ne o kep kaanuku man n'ayooso. 29Bare ahaawa u n'aano: "Eene i, abajee simit, íñj'endu ti karokii, abe ímusut biteñeko hirim húuwe. Bare á̱musutam kawunu mayet ajaameel kaanuku iiñun bákawiyam. 30Añi úuwe ondu ariyariy ebaj íiwe fe ti kítakanoor nu bufuruka bu; bare n'afin ábatikein, n'ámiño húruukan héeyoŋgie hu!" 31Faafo n'aano: "Áñuumo, aw'ondu n'íñje ko kireyi, abe doon d'ibaje du fe dúuwe du. 32Bare úwarawar káhinu efeet kikaw úne keetoof, ábuki atii aketaket yéeni, bare hahiye áriteino t'eket i; átowutatowuto yéeni, bare hahiye isooña ijuko!"»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\