LUK 16

1Yesu n'aane eriboora yeene: ---Abajeebaj ake ániine husaanum. N'abaj ake aroka a ásike anaŋ t'ebaj yeene. Bakaake ni kabin kaano aroka oone aŋ'ábujaroor ebaj yeene. 2Náami husaanum hu eeruwo abe n'aano: «B'ijame bee t'awe bite toko? A̱kiñjam doon d'a̱nuutane du á̱ajoohenn buroon bu, nu doon déeyooseina du fe, ábuki a̱awasan burok bu t'íñje.» 3Aroka u n'ayinoor aane: «Áyin úuma kanuutanam tu burok bu. Buŋ fíya b'ija fu íñje? Ibajut sembe site buwañ, ifuñafuño yooŋ bija kayarawan. 4Yooh! Hahiyu ímeyia naane ija i, kaanuku man bakaake ni káfeŋginam wuruŋ wooniin kane inuutanee tu burok bu!» 5Náami eeboñ bite kéeyekie ku husaanum hu n'afeeneŋ, n'afeeneŋ. N'aane átiyar u: «Butumbuŋ b'á̱yekie fu áyin úuma?» 6Ániine u n'aano: «Kúluubar keemo bakan bákasuba nu sumoŋu kite éluuliin.» Aroka u n'aano: «Kaawiit kúuwe konde, a̱riiko a̱akiñj butuman nu hutok; a̱moken.» 7Ahaban, n'aane ake: «Awe, butumbuŋ b'á̱yekio fu?» N'aano: «Kisaaku keemo éñjune kite maanu.» Aroka u n'aano: «Kaawiit kúuwe konde, a̱kiñj keemo síteemeer hutok ni síhaaji.» 8Husaanum hu n'asokoroor aroka éejubut u ti kámuusu koone kondu. Ábuki keeemo ku t'ébaani i kahaŋahaŋ keeemo ku ti meejaaŋe mu kámuusu tu buroon bimbi káhinoor. 9Yesu n'áwutiyen aane: ---Íñje n'ifin eenuun: ebaj yeenuun yite i t'etaam ye, árisik yo áriihinooro bákawiy. Af'árihin ii, abe n'ebin ehabano, n'aŋ'arijokee áwariee ti bikin béehabanaariit bu. 10«An éejube tu buroon biŋgilij, ájubajub yooŋ tu bómbokun. An éejubut tu buroon biŋgilij, ájubut yooŋ tu bómbokun. 11Arko árijubut ti naane aa árihin n'ebaj ite t'etaam ye, aañ aja fu kasaanuun ebaj ite nu múniyo? 12Abe arko árijubut ti naane aa árihin nu buroon bite ake, aañ aja fu kasaanuun beeware bu káyemi boonuun bu? 13«Abajut ásukateen éeyinie kájeŋgin kunahaan bákasuba y'afeeneŋ. O kahaŋu kámaŋi ake, o yooŋ kahaŋu kájeŋgin ake. Ariyinaat kajoku t'Atambatun, abe n'arijok yooŋ ti sírirem.» 14H'Efarisiyeŋ i kajame hu bondu, ni kásuw Yesu, ábuki iŋi kámaŋi naane sírirem. 15Yesu n'aaniin: ---Aruun aŋ'árihin kaanuku t'abin aane árijubajub, bare Atambatun ámoomiuun ahaban. Ábuki b'ésuk i kajoke bu naane bómbokun, Atambatun ahuufahuuf bo. 16«Beekiñjee bu t'Eluwa yite Moyis, nu tu wuwiit wute eyiŋana yite Atambatun bisiiŋee fu bija naane Sambatiis abine i. Huta hu kóŋkeyin, Hirim Heetoofe hu hite Jáyi jite Atambatun hondu ti kawaaree kep, abe huruw fe ondu ti káhinu wáhowah kaanuku man n'ayooso te jo. 17«Bare bútowuto bite etaam i nu bufor bu bihaŋe katoofu bútowuto bite núhuunu neehaŋe nu káteti fe ti beekiñjee bu ti kaawiit kite Eluwa i. 18«An af'ahoor anaar'o eesa ake, áhina kaahoofoor; abe an af'asa anaare eehooree, áhina kaahoofoor yooŋ. 19---Abajeebaj ake ániine husaanum. Wañ wu waw'asiimo uŋu wúwari naane, abe nu wuseer. Húnakonak fe aŋ'añoofo atoofee. 20N'abaj yooŋ ake ániine huruwu hoone Lasaar; abajut doon, abe enio fe busontaay. Aŋ'ahuruso ti karuŋ kite husaanum hu. 21Aŋ'ámaŋi buhoofooro ti mifiit mu mimmi miney kane husaanum hu áyemi tu buñoofo, bare ayinaat. Humuum hite búkuruk bu iŋi bibin beeleeliñ busontaay boone. 22Ániine ondu eebajut u n'aket. Emalaka i ni kayit yaan yeene kaja kariikan kaagoroor n'Aburaham t'arijana i. Husaanum hu yooŋ n'aket, abe ni kahoko. 23N'átumb álaam naane t'ésuk ite keekete ku. H'ayite hu ñíkino, n'aŋandan Aburaham, abe Lasaar t'ariikee kaagoroor ne o. 24Náami eetaŋk eeene Aburaham: «Faafa, ílaama faa ti sineemak sonde! Waasi, a̱yubiyenam á̱aboñin Lasaar man n'alejan huñuurio eebeetam káaleluf.» 25Bare Aburaham n'ásafin aane: «Kamat, á̱baŋino kaanuku awe buroŋ, a̱wuneewun ebaj yeehahe, abe Lasaar n'afin asaanee wúseñji wu. Hahiyu ondu ti katoofu ku, awe a̱afin á̱laam. 26Abe bóndiiit yooŋ barebare; káyiyaŋ keeemo ku t'etut úne kéesulie yéf, kaanuku kéemaŋie ku kánuutina nere keebin nu boonuun itim káyini, bija yooŋ kéemaŋie ku kánuutina nu boonuun keebin nere fe.» 27Husaanum hu n'aane Aburaham: «Waasi faafa, kame a̱boñ Lasaar t'enuuf ite faafam. 28Bakat'am bokondu toko kaamo hutok. Aja áyeegaliin kaanuku man itim kabin yooŋ diye ti sílaam se.» 29Aburaham n'ásafin aane: «Bakatii bokondu nu wuwiit wute Moyis, nu wute eyiŋana yite Atambatun wute káwufooriin; kaja káhin naane wusoke i!» 30Husaanum hu n'aane Aburaham: «Faafa, bondu bifamut. Bare ake af'arito ti keekete ku eeja eejukiin, n'iŋi kawatanooro kinij kooniin keejakut ku.» 31Bare Aburaham n'aano: «Arko kámaŋiit káhinu naane busokee i tu wuwiit wute Moyis, nu wute eyiŋana yite Atambatun, an at'áhaminiin hikee ni kajam, hutoof yooŋ an éeriteina t'eket i.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\