LUK 17

1Yesu n'aane eriboora yeene: ---Kabaju ko kireyi fe bike beeyak kákinineŋ ésuk i n'ehoofoor. Bare afin ayak buŋ kátaañi t'an eeja u kánuutanna bo! 2Ahaŋ kajaku te o n'akobee elaaliñj yómbokun tu nukun, abe n'áfiitenee ti han hu, bala áhin ake ti keebajoorut ku káyilen kómbokun eewas bítim bu. 3Náami arinaŋ toko kikawuun! «Atii af'atin t'awe, a̱joŋoor ne o a̱asoko. Abe af'awatanooro, a̱boŋketo. 4Af'atin t'awe kireeŋ hutok nu kúsuba tu hunak hu, abe n'aŋ'aboo bibin eeeni: "A̱baalam", a̱warawar kaboŋketo.» 5Epotor i ni kaane Anahaan u: ---Á̱wutiyen uni iriihaŋ kabaju káyilen. 6Anahaan u n'aaniin: ---Af'arko aribajabaj káyilen, hutoof yooŋ kíteti naane anawaay ite emutard, árinooni kaanu nunukanuk nondu: «A̱nuut diyu ni kíjiŋ kúuwe fe, a̱aja a̱looñ ti han hu», no yooŋ káhinu naane arisoke i. 7---Ariliik fee kane arko naane ake t'aruun abaje fee ásukateen eejoo buwañ, man yooŋ jíhaaw sunuk soone. Af'ábatikein, awe kaanio fíya: «A̱moken, a̱ja a̱añoofo»? 8Eeman awe kaanio: «A̱ñunam, abe n'a̱nuutan wañ wondu a̱asol wike; wusooŋ, n'a̱huŋ iiñoofo abe n'a̱wunam íihujo. Ihaban, n'aŋ'a̱tik a̱ñoofo»? 9A̱yakut kaanu ásukateen úuwe eyeehen, ábuki áhinahin burok b'a̱soko bu, bare me? 10Iyu yooŋ i beemo fu t'aruun: af'árihin buroon b'arisokee bu fe arihaban, ariene: «Uni fu búsukateen barebare; burok bite b'uni b'írihine fu kep.» 11Yesu n'abin áyemi ti bija Serusalem, n'aŋaas t'eraju yite Samari ni Gálile. 12Am aja fii buyooso hike hikinu, bakan kaamo sumoŋu keebaje yafot ni kabin nu boone. Ni kásiiŋein akamb, 13abe n'iŋi kataŋk kaane: ---Yesu Anahaan u, waasi, a̱yubiyen uni! 14Yesu n'ajukiin abe n'aaniin: ---Arija t'esaraha i keejukuun. Bokondu ti bija bu, ni kahaŋ kákoyi. 15Hi kajuke hu kaanuku kákoyia, ake tu boko n'ábatikein, aŋ'akaro asokoroor Atambatun ti kataŋku kep. 16N'ájiŋgitan hágila Yesu ayak abin áami buhooŋio biyaa t'etaam, abe n'aano eyeehen. Ániine ondu ite Samari. 17Yesu n'aane: ---Eeman arireyi fe árikoyie fu? Bakaaku hutok ni bakabaakiir ku bokondu diin? 18Yéeh, iŋi naŋ n'aamo fu an onde eeemo u amoosoora abine fu unoono eeene Atambatun eyeehen, abe bakaaku keeemo ku bakate Israyel káhinut fu bo? 19Ahaban, n'aane ániine u: ---A̱rito a̱aja; káyilen kúuwe kíkinineŋa n'á̱koyi. 20Efarisiyeŋ i ni kaane Yesu asokiin kaakaŋ n'Atambatun aja fu kasiiŋan Jáyi joone. N'aaniin: ---Bibin bite te jo bibajut bíkeetanuma. 21An at'aane: «Jondu diye!» man yooŋ: «Jondu baaba!» Ábuki fu Jáyi jite Atambatun jíreeŋinuun. 22Abe n'aane eriboora i: ---Bibin birko, aruun kátumbu árimaŋi káheelin iŋki t'Añi ute Húŋgowulan hu, kane abin ti Jáyi joone, ámandumo yooŋ hunak hifeeneŋ, bare at'arijuko. 23Boko kaanuuun: «Ondu baaba!» man yooŋ: «Ondu diye!» Bare atum'arija toko, atum'ariseiin ti hiñaawu. 24Ábuki naane etiir i ee esib yeejaaŋan bufor bu huta hu ti bíjabina du bija yooŋ ti biraane du, iyu yooŋ e ésuk i eyak fu kajuku Añi ute Húŋgowulan hu, hunak h'ábatikein hu te ho. 25Bare awarawar kajabu ajuk sílaam sómbokun, abe bakate ku hahiye káfiiteno yooŋ. 26Beebaje bu kóyin Nowe bija fu yooŋ kabaju bala Añi ute Húŋgowulan hu ábatikein. 27Ésuk i iŋi kañoofo kep abe ni káhujo, háyine hu ti bisayi, haare hu ti biseño, bija yooŋ hunak hu Nowe ayoosee hu t'esahar i. Náami etiir yómbokun i yéenubin ayak abin áami erama etaam i, abe n'eyooliin kareyi fe. 28Kóyin Lot, ésuk i iŋi kañoofo abe ni káhujo, iŋi kajoohenoor buroon, iŋi kawañ, abe ni kasiiŋan sunuuf. 29Bare hunak hu Lot anuute hu Sodom, sineemak nu súnuutin t'etiir, seeyooliin kareyi fe, nu bujuju béetife. 30Iyu yooŋ i bija fu káyemi hunak h'Añi ute Húŋgowulan hu aja hu bibin ti Jáyi joone. 31«Hunak hondu, an af'áyemi ti kaanaaj koone, atum'aane eeyooso t'enuuf i bite buroon boone beeemo bu toko. An af'áyemi yooŋ ti hitaaŋaat, atum'ábatikein t'enuuf te o. 32Áribaŋino beebaje bu anaare Lot! 33An af'ámaŋi kafakan síhiinio, o bútowuto. An n'afin aket, o karoŋu. 34Íñje isok fee n'aruun: káajiim kondu, bákasuba káyemi ti kahurusee t'elal efeeneŋ, ake bijee ne o, aau n'awasee toko. 35Haare bákasuba káyemi ti bítigis t'afeeneŋ, ake bijee ne o, aau n'awasee toko.» 37Eriboora i ni kákandijeno kaano: ---Anahaan u, diin tu bondu bija fu kabaju? N'aaniin: ---Tu doon fe dikete, toko ti bílaajiin bu t'ufu bukuukanooro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\