LUK 18

1Yesu n'asok eriboora yeene beekolofanee bonde, éewufooriin kaanuku kawarawar kalawu ko kireyi fe, itim kawas. 2N'aaniin: ---Abajeebaj t'eke ésuk ake ajoonana, ákoleyiit Atambatun, butumo yooŋ bunooto t'an. 3N'abaj yooŋ t'ésuk yendu ake anaare, áyino aketaket; aŋ'aboo bija t'ajoonana u abe n'aŋ'aano: «Irilobalob n'ándijiman, waasi, á̱kotin uni.» 4Bare ajoonana u n'ateñeko. Abin ahaŋ bifiyo, n'ayinoor aane: «Múniyo, íkoleyiit Atambatun, butumam yooŋ bunooto t'an. 5Bare makamu anaare ondu ahaŋam kálaaman, íñje kákotiniin. Káhinaate ii, abaa bibin kafiiŋanam.» 6Anahaan u n'asooñ aane: ---Arijam kep naane ajoonana ondu eejakut u asoke i! 7Náami buŋ b'Atambatun aja fu kákuri ariike ti bísiiŋooreina bu ni bakan k'ajifane ku, kiŋki kalawo kaajiŋgan ni káajiim fe? 8Íñje isok fee n'aruun: o káyokunaniin ahil jab. Bifeeneŋ bare: Añi ute Húŋgowulan hu af'abin ábatikein t'etaam ye, o fíya bíŋaabeina bakan kéeyileno? 9Yesu n'asok yooŋ beekolofanee bonde bija ti kiŋki kaane t'Eluwa yite Moyis kájubajub, abe bare n'iŋi kaheeb bakaaku. N'aane: 10---Abajeebaj háyine bákasuba keeyoosee t'Enuuf ite Atambatun kaanuku keelaw. Ake tu boko Afarisiyeŋ, aau asaa búhal. 11Afarisiyeŋ u n'asiiŋo, abe n'alaw tu búwejeto aane: «Atambatun, íñj'endu ti kaanii eyeehen naane inokoorut i ni bakaaku kareyi fe, keeemo ku búkuw, ñatuuk, iŋi kaŋot yooŋ ni bakan ki kaseñeit, Íñj'endu ti kaanii eyeehen naane inokoorut i n'asaa ondu ite búhal bu. 12Iŋ'iwoor kúsuba t'erimaas i, abe bajaam búuma, iŋ'íhin kúrub keemo sumoŋu abe n'isaani hike.» 13Bare asaa ite búhal bu n'ásiiŋein unoono naane iya. Ayitut yooŋ ñíkino t'etiir, bare n'asejo sumoŋio, abe n'alaw aane: «Atambatun, waasi, a̱yubiyenam, ábuki íñje ahoofoora.» 14Yesu n'áwutiyen aane: ---Íñje isok fee n'aruun: h'asaa ite búhal bu áwaneina hu eeyeet, wuhoofoor woone wuboŋketee fu, bare wute wíiit Afarisiyeŋ u. Ábuki an fe eeyitooree, o kawananee, abe an fe eewananooree, o kayitiee. 15Bakaake ni kabin ti Yesu ni biñi booniin, kaanuku man n'ásit tu boko sumoŋio. H'eriboora i kajuke hu bondu, ni kakamoor ti keebine ku nu boko. 16Bare Yesu n'aane kátofin ni biñi bu abe n'aane: ---Ariwas biñi bu keebin t'íñje! Atum'aribatikaniin, ábuki bakan naane boko kakino fu Jáyi jite Atambatun. 17Iisokuun bifeeneŋ bu: an afut'áhinooro naane añi, eejok Jáyi jite Atambatun, at'ayooso te jo hikee-kee. 18Ake aseef n'ákandijen Yesu aano: ---Ámuse u, awe eejake u, naŋ n'iware fu káhinu kaanuku iibaj buroŋ béehabanaariit bu? 19Yesu n'aano: ---Iŋi naŋ n'a̱anam fu íñje ijake? Abajut fu an eejake, kane arko Atambatun unoono taŋ. 20Á̱moomi naane Atambatun asoke i t'Eluwa yite Moyis. Aanaan: «Atum'a̱ŋot n'an ariseñeit; atum'a̱yool húŋgowulan; atum'á̱kuwat; atum'a̱juus a̱saan ake; á̱jeŋgin faafi n'íñaayi.» 21Ániine u n'aano: ---Huta hu íñje añi, ifesut hikee tu bondu fe. 22Hi Yesu ajame hu bondu, n'aano: ---Aroŋee doon difeeneŋ d'a̱ware káhinu: a̱ja a̱joohen buroon b'a̱baje bu fe, abe n'á̱sik sírirem su a̱wun keebajut ku. Af'á̱hin ii, n'aŋ'a̱baj t'etiir ebaj. A̱haban, n'aŋ'a̱bin á̱aseinam ti hiñaawu. 23Bare h'ániine u ajame hu bondu, n'átumb fu átaañian naane, ábuki fu husaanum. 24Yesu ajuka kaanuku ániine u átaañianataañian, n'aane: ---Buyooso bite ti Jáyi jite Atambatun bítaañataañi faa ti keebaje ku. 25Éŋgelem áyinooni fíya buyooso t'efulu yite kaakiiku? Mayet fu! Bare buyooso bite an eebaje ti Jáyi jite Atambatun bihaŋe kátaañi. 26Kéeyemie ku ti bajamatan bu ni kaano: ---Kame náami aañ áyinie fu kafaku? 27Yesu n'aaniin: ---Bi kúŋgowulan ku kayinaat bu káhinu, Atambatun ánooni bo. 28Náami Piyeer eeeno: ---A̱juk, uni íriwasinowasin doon d'iribaje du fe íriiseini ti hiñaawu. 29Yesu n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: an af'awas enuuf yeene, man yooŋ anaar'o, bakat'o, faafo, íñaayo, ni bakañio iŋ'ite Jáyi jite Atambatun, 30o kabaju hahiye ahaŋ diyu, abe kóyinokoyin n'aŋ'awunee buroŋ béehabanaariit bu. 31Yesu n'ákajino n'eriboora yeene sumoŋu ni bákasuba ku abe n'aaniin: ---Arijamatan, úne bokondu ti bija Serusalem. Úne kareeŋu, b'eyiŋana yite Atambatun kakiñje bu fe t'Añi ute Húŋgowulan hu kabaju. 32O kásikiee asaanee keenooto ku Esuwif. Boko kásuwio, ni kálafatino, abe ni kánund te o. 33Boko kámiñio ni hikarawas, kahaban ni kayoolo. Bare hunak híhaajiyan hu, n'aŋ'aritanee t'eket i. 34Bare eriboora i kajokut toko doon fe, báhamin bondu biniŋiinniŋ. Kámeyiit naŋ ni Yesu ámaŋie fu kasoku. 35Yesu alohena Seriko, náami ake ániine éefuume t'ariikee ti kaakaŋa bítim bu, aŋ'alaw kaasarah. 36Ániine ondu ajama hahooja hu ti bija bu, n'ákandijen beebaje bu. 37Ni kaano Yesu ite u Nasaret áŋaasina ti bítim bondu. 38Náami eetaŋk t'etiir eeene: ---Yesu, Añi Dafit, a̱yubiyenam! 39Égila i ni kakamoor te o kaano akoowan, bare n'ahaŋ m'ataŋke: ---Añi Dafit, a̱yubiyenam! 40Yesu n'asiiŋo, abe n'aane kabino ne o. H'ániine u áreeŋino hu, Yesu n'ákandijeno aano: 41---Naŋ n'á̱maŋie fu íhin bija t'awe? N'aano: ---Anahaan u, á̱hinam iŋ'ijuk. 42Yesu n'aano: ---A̱juk! Káyilen kúuwe kíkinineŋa n'á̱koyi. 43Toko-toko yooŋ, náami asiŋa ajuk. N'asa Yesu ti hiñaawu, aŋ'akaro asokoroor Atambatun. Hahooja hu hujuka bondu, n'iŋi kasokoroor yooŋ Atambatun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\