LUK 24

1Hunak héeseina hu t'erimaas ite Esuwif i, haare hu ni kasoŋk karito keeja t'élum i ni mátiso mi kafaree. 2Ni kaŋaabo ejuju yómbokun i yéefibe i karuŋ kite élum i káatiŋginee. 3Ni kayooso, bare kajukut ehunuŋ ite Anahaan u Yesu. 4Kajokut tuf. Náami háyine bákasuba kahaŋa káŋaasin, wañ wooniin aŋ'asilan naane. 5Haare hu ni kátumb kákoleyi naane, kasooñen ni káruuŋo. Háyine hu ni kaaniin: ---Iŋi naŋ n'ariemo fu ti hiŋes ti keekete ku an eeroŋe u? 6Anooto diye, aritaa t'eket i. Áribaŋino b'asokuun bu akina Gálile: 7«Añi ute Húŋgowulan hu awareewar kásiku asaanee kéemeyiit ku Atambatun, n'atibee t'ekuruwa, abe n'áritein t'eket i hunak híhaajiyan hu.» 8Náami kábaŋinaa kirim kite Yesu. 9Hi kánuutina hu t'élum i, ni kayeet, abe ni kasok bondu fe epotor i sumoŋu n'afeeneŋ u, ni bakaaku eriboora kareyi fe. 10Haare hu keekame ku bondu kaamo fu bokonde: Mari ite u Magdala, ni Saan, ni Mari íñaay ite Saak. Bakaaku haare kéeyemie ku nu boko ni kasok epotor i mo mifeeneŋ mu. 11Bare epotor i n'iŋi kaane man bíteiit toko; káyilenut haare hu. 12Náami bare Piyeer eerito, abe n'atey bija t'élum i. N'áruŋgunan éeheelin, bare wuhuuy wu taŋ w'ajuke fu. Ahaban, n'abatuko káajahalein naane tu bondu beebaje bu. 13Hunak hondu hoho, bákasuba t'eriboora i ni káyemi ti bija ti hike hikinu iŋi heenee Emawus. Hikamboorakamboor ni Serusalem areeŋ síkilomeetar sumoŋu n'efeeneŋ. 14Boko ti báhamin kep tu bondu beebaje bu fe. 15Bokondu ti báhamin bu, Yesu humuumo n'añaasiken eejokiin keeriboor. 16Iŋi kajuko, bare n'abaj béekinineŋe kayinaato kakeetan. 17Yesu n'ákandijeniin aaniin: ---Ti biin t'ariemo fii? Náami kasiiŋaa, káataañianin naane. 18Ake tu boko huruwio Kilewopas n'ásafino aano: ---Butum ti kéeyemie ku Serusalem fe, unooni taŋ á̱meyiit fu beebaje bu bo tu kunak ke? 19Yesu n'aaniin: ---Kame biin bu? Ni kaano: ---Beebaje bu tíme Yesu ite u Nasaret. Akina yéeni ayiŋana ite Atambatun. Atambatun n'élokow i fe kámoomi kaanuku aŋ'áhin buroon bómbokun, abe aŋ'áhamin ayan faŋ. 20Eseef ite esaraha i, n'ejoonana i ni kajoko kasaan bakate ku Rom kaanuku keeyoolo. Ni katibo t'ekuruwa eeket. 21Uni iriyakarayakar yéeni kaanuku akina aamo fu an eeja u kafakan Israyel. Bare fu úmiye n'aamo fu hunak híhaajiyan hu huta hu bondu iŋi bibin bibaj. 22Múniyo bakaake haare ti kiŋk'iririboor kajahalajahal uni. Kasoŋkasoŋka karito keeja t'élum i, 23bare kajukut ehunuŋ yeene. Ni kábatikein káreeŋin, ni kaane uni emalaka káŋaasinoŋaasin tu boko, abe ni kasokiin kaanuku ondu buroŋ. 24Bakaake ti bakan uni ni kaja t'élum i, ni kaŋaabo naane ti haare hu kasokiin du; bare akina kajukuto. 25Náami Yesu eeeniin: ---Arisoŋotaa teereŋ! Árikurakuri fu naane ti káyilen kite b'eyiŋana yite Atambatun kasoke bu fe! 26Kame Afakana u awarut kajuku sílaam sondu, abe n'ayooso t'etiir t'ánikanee du? 27Ahaban, n'akamiin beesokee bu te o fe ti Míkiñjin mu, éejabin tu wuwiit wi Moyis akiñje wu, abe n'aja tu wute eyiŋana yite Atambatun fe. 28Hi kalohene hu hikinu hu ti káyemie du ti bija bu, Yesu n'áhin kite kayuunu. 29Bare kawasuto eeja. Ni kaano: ---Tinendana, abe memee n'uŋu tujon; a̱riiko núuŋot diye. Náami eeyooso kaanuku keeriiko toko. 30Kariikaa kaanuku keeñoofo, n'ayit humburu hu abe n'aane Atambatun eyeehen; n'afiitar ho, abe n'asaaniin. 31Náami ñíkiniin ñífeŋginaa, abe ni kakeetano, bare n'átowuteiin. 32Ni kaanoor: ---Kikaw wane kutoofatoof fu ti bítim bu, akina ti kakamu kite wane naane Míkiñjin mu musoke i, a̱jukut? 33Ni karito juj, abe ni kabatuko Serusalem. Ni kaŋaabo bo eriboora i sumoŋu n'afeeneŋ u, ni bakaniin ti kakuukanooree 34ti kaanu: ---Nu múniyo fu, Anahaan u áriteino t'eket i! Áŋaasinoŋaasin ti Simoŋ! 35Náami háyine hu bákasuba ku keesokiin beebajiin bu ti bítim bu, nu buŋ bi kakeetane fu Yesu ariike, o ti kafiitar kite humburu hu. 36Eriboora i ti báhamin bondu, Yesu humuumo n'áŋaasin t'etutiin abe n'aaniin: ---Káasuumaay kibaj t'aruun! 37Ni kátumb kákoleyi naane, ábuki iŋi kaane man atand. 38Bare Yesu n'aaniin: ---Iŋi naŋ n'arijahale fu? Iŋi naŋ n'arijeeŋane fu? 39Áriheelin tu sumoŋiam nu wuwotam: íñje fu! Arigoram ariijuk, makamu atand abajut kihaay nu kujoj; íñje bare ibajabaj naane arijuk ii. 40O ti kasoku ku bondu, n'áwufooriin sumoŋio nu wuwoto. 41Kátumbatumba kakontaan kasooñen n'iŋi kajeeŋ; Yesu ayak aaniin: ---Man n'aribaj diye doon dite buñoofo? 42Ni kasaano afiit ite asaan eefeeree. 43N'ásiko, abe n'ateŋo tu buhooŋiiin. 44Abe n'aaniin: ---Bonde b'ibine fu isokuun h'íyemie hu n'aruun: beekiñjee bu t'íñje fe ti kaawiit kite Eluwa yite Moyis, nu tu wute eyiŋana yite Atambatun, ni t'Élookiin i buwarawar kabaju. 45Náami éefeŋginiin ñúwejet kaanuku man ni kánandin Míkiñjin mu 46abe n'aaniin: ---Beekiñjee bu bonde: Afakana u awarawar kaketu, abe n'áritein t'eket i hunak híhaajiyan hu. 47Abe eriboora yeene kawarawar kawaare tánotan fe t'etaam ye tu huruwu hoone, kéejabin Serusalem. Kawarawar kasoku ésuk i keewatanooro kinij kooniin keejakut ku man wuhoofoor wooniin nu wuboŋketee. 48Ariwarawar kasoku tánotan fe b'arijuke bu. 49Abe íñje káboñinauun doon di Faafam asoke du aane o kawunuuun do. Bare atum'arinuut ti hikinu he, ajendan káyemi sembe site t'etiir súwaneino t'aruun. 50Yesu n'aja nu boko keenuut hikinu hu ayak abin áami kareeŋa inde Betani, abe n'ayit sumoŋio t'etiir éesoniyaniin. 51Ondu ti kásoniyan kooniin, n'awasoor nu boko; n'ayitee t'etiir bufor bu. 52Boko bare, ni kásukaayo, abe ni kabatuko bija Serusalem, kikawiin káatoofin naane. 53Ko kireyi fe bokondu t'Enuuf ite Atambatun, iŋi kasokoroor Atambatun kep.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\