MARK 16

1H'erimaas ite Esuwif i eje hu ayak abin áami ehabanaa, Mari ite u Magdala, ni Salome, ni Mari íñaay ite Saak ni kajoohen mátiso kaanuku keebin keehundan ehunuŋ ite Yesu. 2Hunak héeseina hu t'erimaas ite Esuwif i, ni kaja t'élum i nu bújom bu, taanak tu ti kánuutina. 3Boko ti bija bu iŋi kaanoor: ---Aañ fíya aja fu úne kanuutan ejuju yéefibe i karuŋ ku? 4Bare hi káheeline hu t'etiir, ni kajuk kaanuku ejuju i etiŋgeetiŋg, yendu eraab efeeneŋ. Abe bare yómbombokun. 5Ni kayooso t'élum i, ni kajuk ake ahaawa eesole kájufa kéeyuuse keefañje t'ariikee inde baatos. Ni kákoleyi naane. 6Bare n'aaniin: ---Atum'árikoleyi. Ímoomi kaanuku Yesu ite u Nasaret eeyoolee u t'ekuruwa i a ariŋes fii. Anooto diye, aritaa t'eket i. Arijukut, diye ti kahoko fu yéeni. 7Hahiyu arija ariene Piyeer ni bakaaku eriboora: «Ágilanuun toko bija Gálile. Bo b'arija fu kajukio naane asokuun i.» 8Haare hu ni kánuutin t'élum i abe ni katey, iŋi kakaro kábit, káajahalein naane. Kasokut an doon fe, ábuki kákolakoleyi. 9Hi Yesu áriteina hu t'eket i nu bújom bu bib tu hunak héeseina hu t'erimaas ite Esuwif i, ajabajaba áŋaasin féet ti Mari ite u Magdala, a abine u ákutoor te o sirab hutok nu súsuba su. 10Mari n'afin aja asok bo kéeyemie ku ni Yesu. Boko ti kátaañi kómbokun, abe iŋi kayiy kep. 11Bare h'asokiin hu keejam kaanuku Yesu ondu tu buroŋ, áheelinaheelin yooŋ te o, káyilenuto. 12Hunuut toko, bákasuba t'eriboora i ni káyemi ti bija inde kitaaŋaat ku. Yesu n'ahosanooro éeŋaasin tu boko. 13Ni kábatikein, abe ni kasok bo bakaniin bakaaku, bare káyilenutiin yooŋ. 14Yesu n'atik áŋaasin t'eriboora i sumoŋu n'afeeneŋ u, boko tu buñoofo. N'akamoor tu boko naane káyilen kooniin kifamut i, ni naane ñúwejet ñooniin ñíbaanie i, ábuki káyilenut keejuko ku h'áriteina hu t'eket i. 15Ahaban n'aaniin: ---Arija tánotan fe t'etaam i, abe n'ariwaare ésuk i fe Hirim Heetoofe hu. 16An eeja u káyilen, abe n'abostee, o kafaku. Bare an at'a áyilen, Atambatun akufokufo awasan. 17Keeyak ku káyilen káhinu buroon bonde beehaŋe bu ésuk i kikaw: boko kákutoor sirab tu huruwu húuma; boko káhamin kike kíhaminiin; 18ifi kajok ñuroon, man yooŋ ni káhujo doon deesikee, doon fe iti dibajiin; boko kásitu sumoŋiiin ti bakan kéesomute, abe kéesomute kondu n'iŋi kákoyi. 19H'Anahaan u Yesu áhamine hii nu boko ahaban, Atambatun n'ayito t'etiir bufor bu, abe Yesu n'ariiko inde baatoso. 20Eriboora i ni kaja, iŋi kawaare Hirim Heetoofe hu tánotan. Anahaan u aŋ'áyokunaniin tu burok bu, abe n'alitan kawaare kooniin tu buroon bimbi káhin beehaŋe bu ésuk i kikaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\